Christmas

Mae hi wir yn dechrau teimlo fel y Nadolig erbyn hyn gan fod y goeden yn Sgwâr y Frenhines wedi ei gorffen ac wedi ei goleuo – gyda rhai elfennau arbennig gan y noddwr eleni Aur Clogau!

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Unwaith eto mae gennym ni goeden Nadolig hyfryd yn Sgwâr y Frenhines a gyda’r goleuadau mae popeth yn edrych yn wych.

“Diolch yn fawr iawn i Aur Clogau am noddi’r goeden eleni ac am sicrhau fod yna deimlad Nadoligaidd arbennig yng nghanol y dref.

“Mae’r goleuadau’n edrych yn wych eleni ac rwy’n gobeithio y bydd nifer ohonoch yn cael y cyfle i’w gweld a mwynhau siopa yn Wrecsam.”

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywedodd Ben Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr yn Aur Clogau, “Rydym wrth ein bodd o fod yn noddi coeden Nadolig Wrecsam eleni, a fydd yn cael ei haddurno gydag addurniadau Clogau unigryw i ychwanegu naws Nadoligaidd.

“Wrth edrych yn ôl i’r Nadolig diwethaf a’r atgofion a gollwyd gyda’n hanwyliaid, alla i ddim aros i weld lluniau Nadolig pawb lle maen nhw a’u hanwyliaid wedi dod at ei gilydd o amgylch y goeden.”

Christmas

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL