Bellevue Park Walking Bandstand

Mae hi’n flwyddyn newydd, sy’n golygu y bydd nifer ohonom yn meddwl am ein haddunedau blwyddyn newydd…

Un o’r addunedau mwyaf cyffredin yw bod yn iachach ac yn fwy heini.

Ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod rhaid i chi ddechrau codi pwysau fel peth gwyllt fel Arnold Swarzenegger yn ei anterth 😉

Ffordd wych i ddechrau dod i batrwm yw cerdded.

Felly tynnwch y llwch oddi ar eich esgidiau cerdded, gwisgwch eich hetiau a’ch sgarffiau ac ewch am dro.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

“Ble?” rydych chi’n gofyn.

Beth am un o’n parciau gwledig gwych? Os oes arnoch chi angen ychydig o ysbrydoliaeth, dyma gasgliad o rai o’n ffefrynnau.

Y Parciau

Be well? Mae’n agos i ganol y dref, gyda golygfeydd hyfryd, ac yn gyffredinol, mae’n lle gwych i ymweld ag o.

Felly os ydych chi’n awyddus i ddechrau drwy fynd am dro bach eithaf hamddenol, efallai mai dyma yw’r opsiwn gorau i chi.

Dyfroedd Alun

Mae Dyfroedd Alyn wastad yn opsiwn da.

Mae amrywiaeth o lwybrau coetir, glaswelltir neu ar hyd yr afon i chi ddewis o’u plith.

Darllenwch fwy…

Tŷ Mawr

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn lle gwych i ymweld ag o.

Mae rhywbeth yn y parc i bawb – cyfle i fynd am dro fach neu i gerdded yn bell, golygfeydd godidog ac anifeiliaid fferm.

Parc Acton

Nid oes angen cyflwyniad i Barc Acton, ond os nad ydych chi wedi bod yno yn ddiweddar, yn sicr mi ddylech chi fynd draw am dro.

Darllenwch fwy…

Melin y Nant

Os ydych chi’n awyddus i ddysgu am hanes Dyffryn Clywedog, treulio amser gyda’ch teulu ymhlith y golygfeydd godidog neu grwydro’r coetiroedd – mae Melin y Nant yn addas i bawb.

Parc Gwledig Brynkinalt

Mae wedi ei alw’n drysor cudd, ac mae yma olygfeydd arbennig dros y Waun tuag at fryniau’r Berwyn a Swydd Amwythig.

Darllenwch fwy…

Yn gryno, mae llawer o lefydd gwych i fynd i gerdded yn Wrecsam… ffordd wych o drechu felan y flwyddyn newydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR