Bellevue Park Walking Bandstand

Mae hi’n flwyddyn newydd, sy’n golygu y bydd nifer ohonom yn meddwl am ein haddunedau blwyddyn newydd…

Un o’r addunedau mwyaf cyffredin yw bod yn iachach ac yn fwy heini.

Ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod rhaid i chi ddechrau codi pwysau fel peth gwyllt fel Arnold Swarzenegger yn ei anterth 😉

Ffordd wych i ddechrau dod i batrwm yw cerdded.

Felly tynnwch y llwch oddi ar eich esgidiau cerdded, gwisgwch eich hetiau a’ch sgarffiau ac ewch am dro.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

“Ble?” rydych chi’n gofyn.

Beth am un o’n parciau gwledig gwych? Os oes arnoch chi angen ychydig o ysbrydoliaeth, dyma gasgliad o rai o’n ffefrynnau.

Y Parciau

Be well? Mae’n agos i ganol y dref, gyda golygfeydd hyfryd, ac yn gyffredinol, mae’n lle gwych i ymweld ag o.

Felly os ydych chi’n awyddus i ddechrau drwy fynd am dro bach eithaf hamddenol, efallai mai dyma yw’r opsiwn gorau i chi.

Dyfroedd Alun

Mae Dyfroedd Alyn wastad yn opsiwn da.

Mae amrywiaeth o lwybrau coetir, glaswelltir neu ar hyd yr afon i chi ddewis o’u plith.

Darllenwch fwy…

Tŷ Mawr

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn lle gwych i ymweld ag o.

Mae rhywbeth yn y parc i bawb – cyfle i fynd am dro fach neu i gerdded yn bell, golygfeydd godidog ac anifeiliaid fferm.

Parc Acton

Nid oes angen cyflwyniad i Barc Acton, ond os nad ydych chi wedi bod yno yn ddiweddar, yn sicr mi ddylech chi fynd draw am dro.

Darllenwch fwy…

Melin y Nant

Os ydych chi’n awyddus i ddysgu am hanes Dyffryn Clywedog, treulio amser gyda’ch teulu ymhlith y golygfeydd godidog neu grwydro’r coetiroedd – mae Melin y Nant yn addas i bawb.

Parc Gwledig Brynkinalt

Mae wedi ei alw’n drysor cudd, ac mae yma olygfeydd arbennig dros y Waun tuag at fryniau’r Berwyn a Swydd Amwythig.

Darllenwch fwy…

Yn gryno, mae llawer o lefydd gwych i fynd i gerdded yn Wrecsam… ffordd wych o drechu felan y flwyddyn newydd.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN