Wedding

Rŵan bod y cyfyngiadau ar gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau wedi’u llacio, byddwn yn edrych ar drefniadau ar gyfer hwyluso seremonïau ar gyfer cyplau sy’n dymuno bwrw ymlaen â phethau. Fodd bynnag, nid oes gennym ni drefniadau yn eu lle ar hyn o bryd i gyhoeddi hysbysiadau na chynnal seremonïau yn ein hadeiladau sydd yn dal ar gau.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Nid oes modd rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn swyddfa gofrestru’r Cyngor. Felly, rydym ni’n adolygu pob proses a chyfleuster er mwyn penderfynu ar y ffordd orau i wireddu dymuniadau ein cyplau sy’n dymuno cynnal eu seremoni.

Ar hyn o bryd, nid oes modd cynnal seremonïau priodas na phartneriaethau sifil mewn eiddo cymeradwy, fel gwestai a safleoedd treftadaeth, gan eu bod ar gau.

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN