Mae cyfle i wylio’r comedi tywyll Prydeinig o 1987 ‘Withnail and I’ yn Nhŷ Pawb ar 29 Mawrth am 7pm.

Mae’r ffilm wedi ei osod ym 1969, ac yn cynnwys dau actor di-waith sy’n camddefnyddio sylweddau yn dianc i gefn gwlad am wyliau sy’n troi’n drychinebus.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae’n serennu Richard E. Grant, Paul McGann a Richard Griffiths.

Cofiwch y dyddiad – 29 Mawrth am 7pm gyda thocynnau am £4 yr un.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB