Walking a tightrope?

Seiberddiogelwch. Twyll. Diogelwch. Tywydd eithafol. Costau. A chant a mil o bethau eraill.

Fel unrhyw sefydliad mawr, mae’n rhaid i Gyngor Wrecsam reoli llawer o risgiau; oherwydd os yw rhai pethau penodol yn mynd o chwith, gallant gael effaith drom ar ein gwasanaethau … ac ar y bobl sy’n eu defnyddio.

Mae’n rhaid i ni sicrhau felly ein bod yn gwybod beth yw’r prif risgiau, a’n bod yn gwneud digon i rwystro neu leihau eu heffaith.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Yr hyn sydd i’w drafod ar 28 Mawrth

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (dydd Iau, 28 Mawrth) i edrych ar y prif risgiau a wynebir gan y Cyngor, yr hyn yr ydym yn ei wneud i’r rheoli, a pha mor dda yr ydym yn gwneud hynny Jerry O’Keeffe yw cadeirydd y pwyllgor. Nid yw’n gynghorydd nac yn gyflogai, ond yn hytrach yn aelod annibynnol o’r cyhoedd.

Dywed: “Mae Cynghorau yn gyrff cymhleth sydd yn darparu gwasanaethau sy’n effeithio arnom oll ac yr ydym yn dibynnu arnynt.
“Mae angen i’r Cyngor adnabod ei risgiau a chanolbwyntio ar y rhai pwysicach, gan sicrhau fod y rheolyddion cywir yn eu lle.”

Ychwanegodd Mr O’Keeffe ei bod “hefyd yn hanfodol fod archwilio effeithio yn digwydd i sicrhau fod y rheolyddion yn gweithio ac yn ddigon cryf”. Bydd y Pwyllgor Archwilio hefyd yn edrych ar y gwaith sydd wedi ei gynllunio gan archwilwyr y Cyngor.

Dewch i’r cyfarfod

Mae’r cyfarfodydd hyn yn agored i’r cyhoedd, felly beth am fynd draw os gewch chi gyfle?

Dywed Mr O’Keeffe: “Mae’r Pwyllgor yn archwilio materion difrifol, ond nid yw’r cyfarfodydd yn frawychus nac yn orffurfiol. Rydym yn croesawu aelodau’r cyhoedd i fynychu.”

Oes gennych chi ddiddordeb? Cynhelir y cyfarfod heddiw (dydd Iau, 28 Mawrth) yn Neuadd y Dref, Wrecsam. Bydd yn dechrau am 4pm.

Gallwch weld y rhaglen ar wefan y Cyngor.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB