“Wrecsam, Edrychwch i Fyny!!”

Mae gosodiad celf newydd sbon i’w weld yn yr Arcêd Ganolog diolch i Wirfoddolwr Prosiect Celf Adeiladau lleol, Wayne Price.

Gosodiad celf yw “Wrecsam, Edrychwch i Fyny!!” sydd wedi’i wneud allan o dros 200 o globau papur lliwgar uwchben y siopau yn yr Arcêd. Maent wedi cael eu gosod yn raddol dros y dyddiau diwethaf ac mae’r gorffeniadau olaf wedi cael eu gwneud i gwblhau’r gwaith. Ac maen nhw’n edrych yn wych 🙂

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Maen nhw eisoes wedi achosi storm yn y cyfryngau gyda sylwadau fel “prydferth”, “anhygoel”, “hyfryd”, “tlws”, “cŵl” ac “ardderchog” yn ymddangos ar negeseuon amrywiol.

“Cyfarfod ar hap”

Meddyliwyd am y syniad yn ystod cyfarfod ar hap mewn caffi rhwng perchennog siop Abode Above yn yr Arcêd Ganolog, Daphne Roberts ac Arweinydd Gwirfoddolwyr Prosiect Celf Adeiladau Wrecsam, Wayne Price.

Penderfynodd y ddau gydweithio er mwyn dod ag ychydig o liw i’r ardal siopa ac i atgoffa pobl bod yr Arcêd Ganolog yn lle hyfryd i ymweld ag o, arweiniodd hynny at globau “Wrecsam, Edrychwch i Fyny!!”.

“Cefnogwch fusnesau annibynnol lleol”

Dywedodd Daphne, “Mae’r adborth hyd yma wedi bod yn aruthrol, mae pawb wrth eu boddau efo nhw. Rydym am i bobl wybod bod yr Arcêd Ganolog yn drysor yng nghanol Wrecsam, yn ogystal â chartref i nifer o fusnesau bach annibynnol. Felly, edrychwch i fyny, edrychwch o gwmpas, cefnogwch fusnesau annibynnol lleol a dywedwch wrth bawb bod ‘yr Arcêd Ganolog yn gymaint mwy na thramwy trwodd”

Dywedodd Wayne Price, “Yn ôl yr arfer, mae llawer o bobl y dylid diolch iddyn nhw am roi prosiect o’r maint hwn at ei gilydd. Diolch yn gyntaf i Daphne, Steven, Angie o RedCrafts a holl fasnachwyr yr Arcêd Ganolog am eu help, eu gweledigaeth a’u dyhead i gwblhau’r prosiect hwn, diolch i landlordiaid yr Arcêd Ganolog am eu caniatâd, diolch i’r gwirfoddolwyr ar y dydd, Daphne, Christian, Angie a Sharon Rogers.”

Nid dyma’r tro cyntaf i Wayne weithio yng nghanol y dref. Ym mis Tachwedd roedd yn gyfrifol am y murlun coffa ar Stryt y Bonc – ei brosiect cyntaf ac yn fwy diweddar mae wedi ailymweld â Stryt y Bonc i sbriwsio ychydig mwy o adeiladau.
Gallwch ddarllen am y murlun coffa canmlwyddiant yn yr erthygl isod.

O ble daeth hwnna?

Ymwelodd y Maer, y Cynghorydd Andy Williams, â’r gosodiad pan oedd bron a chael ei gwblhau. Meddai: “Dylid llongyfarch Wayne am ei fentrau sy’n gwella ymddangosiad rhai o’n hadeiladau hynaf ar hyn o bryd. Maen nhw i gyd yn briodol iawn i’r adeiladau eu hunain a gwn fod ymwelwyr canol y dref yn gwerthfawrogi ei wreiddioldeb a’i waith caled wrth gwblhau’r prosiectau sydd wedi bod hyd yma.”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB