Yn cyflwyno “Dixie or Me”, drama arbennig am dair noson yn Nhŷ Pawb fel rhan o arddangosfa ‘Futbolka’ y rhaglen ddigwyddiadau cyhoeddus.
Comedi gan yr awdur Peter Read sy’n seiliedig ar bêl-droed, cariad ac obsesiwn.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Crynodeb:

Mae Dave yn briod â Holly, ac mae’n gas ganddi bêl-droed. Dave, ar y llaw arall, yw cefnogwr mwyaf Wrecsam, ar ôl ei ffrind gorau Joe, y ficer. Mae Joe yn aml iawn mewn trwbl gyda’r eglwys am ddilyn ei hoff dîm pêl-droed. A fydd ffrae fawr efo’r Esgob? A fydd Dave a Holly yn gallu cymodi?

Comedi gan Peter Read yn seiliedig ar dymor 1977-78 Wrecsam – un o dymhorau mwyaf llwyddiannus y clwb erioed.

Drama dair noson, 27-29 Gorffennaf, am 19:45 – 22:00

Mwy o wybodaeth ar gael yma

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN