Mae Sugar Films UK, sydd wrthi’n gwneud cyfres newydd ar gyfer S4C, wedi cysylltu â ni yn chwilio am siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i gymryd rhan mewn rhaglen newydd fydd yn arddangos llwybrau cerdded gorau Cymru. Ac fe wyddom ni y gallai rhai o’r teithiau cerdded anhygoel sydd gennym ni yma yn Wrecsam fod ymysg y goreuon.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae gan bob un ohonom ni hoff daith gerdded y credwn ni ei bod yn arddangos y gorau o dirwedd wych Cymru. P’un ai yw’n daith eiconig neu’n lwybr bach na ŵyr neb fawr amdano, mae gennym ni oll daith benodol sy’n ein hysbrydoli ac yn dal lle arbennig yn ein calonnau, ac yr ydym wrth ein boddau’n ei rhannu.

Ond nid tasg hawdd mo hon. Bydd pob aelod o bob grŵp yn cymryd yr awenau fel arweinydd y daith yn eu hardal leol, a dim ond un fydd yn ennill; gyda gwobr o lond sach deithio o’r offer cerdded diweddaraf, a’r fraint o weld eu taith gerdded yn cael ei chynnwys yn Oriel Anfarwolion S4C.

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â cerdded@sugarfilms.co.uk i gymryd rhan yn y dathliad hwn o dirwedd amrywiol ac unigryw Cymru.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION