Children's Services

Peidiwch ag anghofio, os ydych chi’n dymuno gweld beth sy’n digwydd yn ein Bwrdd Gweithredol y mis hwn, mae’n cychwyn am 10am heddiw ac yn cael ei ddarlledu’n fyw.

Eitemau agenda’r mis hwn yw:

Polisi Iechyd a Diogelwch

6 Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Gallwch ddarllen yr adroddiadau yma

Gallwch wylio trafodion drwy ddilyn y ddolen hon

https://wrexham.public-i.tv/core/portal/home

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN