Ydych chi erioed wedi meddwl yr hoffech greu rhywbeth, er nad ydych yn teimlo’n ddigon ‘artistig’?

Os ydych, mae gan lyfrgell Brynteg y grŵp perffaith ar eich cyfer chi.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Mae grŵp celf y llyfrgell yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis a chewch ddysgu technegau newydd i greu beth bynnag yr hoffech. Nid oes angen profiad blaenorol na thalent.

Mae’r sesiynau yn costio £2 ac yn cael eu cynnal rhwng 2-3pm. Cynhelir y sesiwn nesaf ddydd Iau, 4 Gorffennaf.

Am ragor o fanylion, ffoniwch y llyfrgell ar 01978 789523.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cliciwch yma.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN