Os ydych newydd ddechrau gweithio neu ar fin ymddeol mae’n bwysig deall eich pensiwn a chynllunio i wneud eich ymddeoliad yn un braf!

I’ch helpu weithio allan faint o arian fydd gennych wedi ymddeol ac i wneud yn siŵr eich bod yn hapus gyda’r hyn fydd gennych, mae gan yr Adran Gwaith a Phensiynau wefan newydd fydd yn dweud wrthych y gwybodaeth i gyd.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae’r safle hefyd yn gwirio pensiwn y wladwriaeth a’ch oedran ymddeol, yn cyfrifo eich incwm pensiwn blynyddol o botiau pensiwn eraill ac yn awgrymu newidiadau a fydd yn gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn y pot terfynol sydd ei angen arnoch.

Gallwch hefyd ddarllen storïau gan bobl o bob math o gefndiroedd sydd yn dod o hyd i ffyrdd medrus o gynllunio ar gyfer eu dyfodol.

Gallwch ddarganfod mwy am eich pot ymddeol drwy fynd i wefan Eich Pensiwn.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN