Wrexham arts hub

Ydych chi wedi pleidleisio eto?

Mae’r pleidleisio wedi cychwyn ers tro i ddewis enw ar gyfer y cyfleuster marchnad a chelfyddydol newydd sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd yng nghyn Farchnad y Bobl ac mae ffefryn clir yn dod i’r amlwg.

Mae tri enw yn y ras:

“Cartref”, “Oriel M” neu “Tŷ Pawb”

Mae dros 150 eisoes wedi pleidleisio ar-lein ac fe allwch gymryd rhan drwy’r ddolen hon er mwyn rhoi gwybod i ni beth yw eich ffefryn.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae modd i chi bleidleisio yn y Cafe in the Corner yn Arcêd y De yng nghyn safle Marchnad y Bobl, Oriel Wrecsam ar Stryt Caer, Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Llyfrgell Wrecsam, y Ganolfan Groeso, Galw Wrecsam, Plas Pentwyn a Brynteg, Acton a Chanolfan Adnoddau Gwersyllt.

Hefyd bydd papurau pleidleisio a blychau gan staff yng Ngŵyl Stryd Wrecsam ar 29 Gorffennaf a’r Diwrnod Chwarae ar 2 Awst.

Dewisiwyd yr enw yn dilyn gweithdy oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o faes y celfyddydau a marchnadoedd yn Wrecsam.

Bydd y pleidleisio’n dod i ben ar 3 Awst.

Lleisiwch eich barn a phleidleisio nawr.

DWEUD EICH DWEUD GADEWCH I ERAILL BENDERFYNU