Ydych chi wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i’ch plentyn?

Ydych chi wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i’ch plentyn?

Mae’r cynllun ‘Trochi’ yn galluogi mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg ar unrhyw adeg hyd at flwyddyn 7.

Gwyliwch y fideo yma i gael rhagor o wybodaeth.

Neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.