Business

Yn dilyn eu clinig llwyddiannus diwethaf ym mis Rhagfyr, mae Banc Datblygu Cymru, Tîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam, a Hwb Menter Wrecsam wedi dod at ei gilydd unwaith eto i gynnal ail glinig cefnogi busnesau ar-lein.

Bydd angen i bob busnes neilltuo lle, a bydd y clinig yn gweithredu rhwng 09:00 a 16:00 ar 10 Chwefror 2021.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Coronafeirws

Fel cynrychiolwyr lleol maent yn ymroddedig i sicrhau bod y busnesau y maent yn gweithio gyda nhw yn cael y cyllid a’r gefnogaeth sy’n angenrheidiol iddynt lwyddo.

Yn y sesiwn, gallwch ddod i wybod mwy am y gefnogaeth leol sydd ar gael i’ch busnes. Hanner awr fydd hyd pob slot i ddechrau, ond os byddwch chi’n teimlo ar ôl eich apwyntiad yr hoffech gael sgwrs bellach ynghylch eich cynlluniau, yna gellir yn bendant drefnu hynny.

I wneud apwyntiad, e-bostiwch alex.baines@developmentbank.wales.

Rhowch eich enw llawn, enw eich busnes, a rhif ffôn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch Alex ar 01978 807749 neu 07920 465484.

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU