Business Wales events, New business owners, North Wales events, Wrexham businesses

Os ydych chi’n berchennog busnes newydd – neu am ddechrau busnes yn ardal Wrecsam – gallwch fanteisio ar weithdai a ddarperir gan Busnes Cymru.

Mae’n bosibl eich bod am gynyddu eich gwybodaeth yn gyffredinol, neu am gael cyngor am faes busnes penodol.

Mae digwyddiadau parhaus sy’n cwmpasu nifer o bynciau, o werthiant a marchnata i TG a chyllid – gyda llawer yn digwydd yma yn Wrecsam.

Rhad ac am ddim!!!

Y peth gorau am y digwyddiadau hyn yw bod y mwyafrif helaeth yn rhad ac am ddim, felly gallwch ymestyn eich arbenigedd heb orfod gwario.

I chwilio am ddigwyddiadau yn eich ardal leol a threfnu lle arnynt, defnyddiwch wefan Digwyddiadur Busnes Cymru. Chwiliwch am ‘Wrecsam’ neu eich cod post lleol i weld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi.

Gallwch fireinio eich chwiliad yn ôl y math o fusnes rydych yn ei redeg/am ei redeg, neu yn ôl y math o ddigwyddiad ei hun…drwy glicio’r dewisiadau yn y gwymplen.

Gall nifer lleoedd gwag ar weithdai fod yn gyfyngedig, felly cadwch le cyn gynted ag sy’n bosibl i sicrhau eich bod yn cael cyfle i fynd â’ch syniadau busnes i’r lefel nesaf.

DDIGWDDIADAU BUSNES