Landlords

Dysgu, derbyn y newyddion diweddaraf, rhwydweithio a holi cwestiynau!

Os ydych chi’n landlord, yn asiant rheoli neu os oes gennych chi ddiddordeb yn y sector rhentu preifat, mae Fforwm Landlordiaid Wrecsam yn gyfle i chi wneud y cyfan uchod.

Os oes yna newidiadau ar waith a fydd yn effeithio ar eich busnes, neu ddiweddariadau i newidiadau sydd eisoes ar waith, mae’r fforwm yn gyfle i chi gael yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch trwy gyflwyniadau a sesiynau Holi ac Ateb.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

 

Cynhelir y fforwm nesaf ar 17 Gorffennaf, 5.30pm – 7.30pm yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam.

Bydd siaradwyr o Gyngor Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Rhentu Doeth Cymru yn bresennol yn y cyfarfod.

Bydd cyfle i rwydweithio a mwynhau’r bwffe ar ôl y siaradwyr.

Os hoffech chi fynychu, gadewch i ni wybod, a rhowch wybod i ni os oes gennych chi anghenion deietegol, trwy anfon e-bost i healthandhousing@wrexham.gov.uk

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cliciwch yma
DWI ISIO MYNEGI FY MARN!
DOES DIM OTS GEN