Bus station

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw Gorsaf Fysiau Wrecsam i ddelwedd Wrecsam fel tref.

Yn ogystal â bod yn rhan allweddol o lwybrau cludiant ar draws Gogledd Cymru, yr Orsaf Fysiau yw’r adeilad cyntaf y bydd y mwyafrif o bobl yn ei weld wrth deithio i Wrecsam.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym ni a’n partneriaid – gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru – wedi treulio llawer o amser yn gwella’r amgylchedd o amgylch yr Orsaf Fysiau, gyda’r nod o wella profiad defnyddwyr yr Orsaf Fysiau a’r cyhoedd yn gyffredinol.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Mae defnyddwyr yr Orsaf Fysiau eisoes wedi gweld rhai gwelliannau yn cael eu gwneud dros yr wythnosau diwethaf gan gynnwys mesurau rheoli plâu, diweddaru goleuadau LED, peintio’r ardal ymgynnull a diweddaru’r byrddau gwybodaeth electronig presennol.

Cwblhawyd y gwelliannau hyn yn dilyn cais llwyddiannus gan Gyngor Wrecsam i Lywodraeth Cymru am gyllid o £73,000. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd yr Orsaf Fysiau fel man ymgyfnewid cludiant lleol / rhanbarthol a phorth i ganol y dref.

Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud yn rhan o raglen ehangach o weithiau i wella profiad y teithiwr yn yr Orsaf Fysiau gyda buddsoddiad arfaethedig pellach yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys diweddariadau i systemau Teledu Cylch Caeedig,  seddi gwell, llawr gwrthlithro, ailwampio’r toiledau presennol a’r swyddfa wybodaeth, cyfleusterau storio beiciau ac ail-frandio’r Orsaf Fysiau.

Ail-agor y Swyddfa Wybodaeth

Y newyddion da yw y bydd y gwaith yn cynnwys ail-agor a staffio Swyddfa Wybodaeth yr Orsaf Fysiau.

Bydd y swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a bydd staff yn gallu darparu gwybodaeth am wasanaethau cludiant cyhoeddus; y bysiau sydd yn cyrraedd a gadael yr orsaf a chyfeirio’r cyhoedd at wasanaethau eraill y cyngor yng nghanol y dref.

Bydd Aelodau o Fwrdd Gweithredol y Cyngor yn trafod cynlluniau ar gyfer yr Orsaf Fysiau yn ystod eu cyfarfod misol, ddydd Mawrth, 13 Chwefror.

Bydd Aelodau hefyd yn trafod y cynnydd arfaethedig i ffioedd ymadael a ffioedd aros ar gyfer darparwyr cludiant yn yr Orsaf Fysiau.

Bydd modd i chi ddilyn y gweddarllediad yn fyw yma.

“Mae’r Orsaf Fysiau yn ganolbwynt”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn gwybod bod yr Orsaf Fysiau yn rhan bwysig iawn o Ganol y Dref ac rwyf yn hynod falch o gyhoeddi’r contract newydd a fydd yn gweld y Swyddfa Wybodaeth yn ail-agor ac wedi’i staffio.

“Rydym hefyd yn gwybod bod y swyddfa wedi bod yn bwynt o ddiddordeb i ddefnyddwyr yr Orsaf Fysiau ers peth amser, a bydd staff wrth law i ddarparu gwybodaeth allweddol am  wasanaethau bws a gwasanaethau cludiant eraill.

“Mae Adran Weinyddu’r Cyngor yn awyddus i wella canol y dref ac mae ailwampio’r orsaf fysiau yn un o’r rhannau allweddol er mwyn gwella’r ardal ac annog mwy o bobl i Ganol Tref Wrecsam.

“Rwyf yn edrych ymlaen at gyflwyno’r adroddiad hwn i’r Bwrdd Gweithredol.”

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT