Datblygu eiddo – sut y gallwn ni helpu?

Ydych chi’n edrych i ailddatblygu eiddo? Efallai eich cartref teuluol. Neu efallai eich bod wedi etifeddu eiddo a bellach yn bwriadu ei werthu neu ei osod. Os felly, dylech...
School uniform

Chwilio am y Grant Gwisg Ysgol?

Mae Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru wedi’i ailenwi a’i enw nawr yw’r Grant Datblygu Disgyblion. Am y tro cyntaf, bydd dysgwyr yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7,...

Lansiad llwyddiannus prosiect ADTRAC newydd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

Gwnaeth bron dau gant o bobl fynychu lansiad diweddar prosiect ADTRAC newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn Wrecsam a Sir y Fflint. Roedd y ddau ddigwyddiad, a gynhaliwyd...
Wrexham Council News

Allwch chi fod yn llywodraethwr i’n hysgol cyfrwng Cymraeg newydd?

Efallai y byddwch yn cofio o'n herthygl newyddion blaenorol y bod Cyngor Wrecsam yn sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd. I ddechrau, bydd yr ysgol yn rhannu safle...

Newyddion da ar gyfer adfywio Canol Tref Wrecsam

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn ddiweddar i helpu i droi canol tref Wrecsam yn le bywiog a ffyniannus y mae’n ei haeddu. I’n helpu i gyflawni...

Ysgol Clywedog yn ddosbarth busnes

NYTH Cymru, Nwy Prydain ac Ysgol Clywedog... nid enwau yr ydych yn disgwyl eu gweld gyda'i gilydd. Ond, maent wedi cyfuno fel rhan o’r rhaglen Dosbarth Busnes, sy’n...

Rhowch gynnig ar Thai yn Tŷ Pawb

Dyma reswm gwych arall i fwyta yn ardal fwyd Tŷ Pawb! Mae Divine Thai wedi agor yn ddiweddar ac maent eisoes wedi cael adolygiadau dda am eu dewis...

Prosiect newydd yn cychwyn ar garlam!

Mae dros 100 o bobl ifanc eisoes wedi eu cyfeirio at brosiect ADTRAC ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint, a lansiodd ym mis Chwefror eleni.  Mae’r...
Plumber Plumbing Job Vacancy

Ydych chi’n blymwr sy’n chwilio am waith? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Ydych chi’n blymwr cymwys gydag o leiaf blwyddyn o brofiad ar ôl cwblhau eich prentisiaeth? Os felly, efallai yr hoffech daro golwg ar y swydd hon yr ydym...
Customer Service Satisfaction Job Vacancy

Ydych chi’n gallu darparu gwasanaeth cwsmer da? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Mae gwasanaeth cwsmer da yn golygu gwneud i'r cwsmer deimlo'n gartrefol, trin pawb fel unigolyn ac aros yn broffesiynol bob amser. Mae bod yn bwynt cyswllt cyntaf i’r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
10.7 ° C
12.2 °
8.9 °
76%
4.1kmh
0%
Iau
16 °
Gwe
15 °
Sad
17 °
Sul
17 °
Llu
12 °
- Hysbysebu -