silly

Barod i fynd yn wirion?

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ddigidol eleni.... ac yn wirion! Bob blwyddyn, mae Sialens Ddarllen yr Haf yn rhoi cyfle i ddarllenwyr ifanc ddarganfod llyfrau newydd, a...

A ydych chi鈥檔 awyddus i ddatblygu eich sgiliau adeiladu traddodiadol?

Efallai eich bod chi'n weithiwr dan hyfforddiant yn y maes adeiladu. Efallai eich bod chi鈥檔 gontractwr sy鈥檔 awyddus i wella sgiliau eich gweithlu mewn perthynas ag ymdrin ag...
non-domestic rates

Cynllun Grantiau Ardrethi Annomestig 鈥 Gwneud cais cyn 30 Mehefin

Rydym wedi helpu dros 1,800 o fusnesau a masnachwyr unigolyn yn y fwrdeistref sirol drwy ddarparu 拢22m mewn grantiau busnes ers y cyfyngiadau ar symud ddechrau. Mae hyn...

A ydych chi鈥檔 gweithio ar adeiladau traddodiadol? Edrychwch ar hyn…

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar rai o adeiladau hynaf Wrecsam? A ydych chi鈥檔 gweithio yn y diwydiant adeiladu? Efallai eich bod chi鈥檔 chwilio am sgil...
Ysgol Bro Alun

Ydych chi am i’ch plant fynd i ysgol Gymraeg? Rydym yn creu mwy o...

Mae鈥檙 galw am addysg Gymraeg ar gynnydd yn Wrecsam, ac felly bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn trafod cynlluniau'r mis hwn i gynyddu nifer y lleoedd sydd...
Job Vacancy Helpdesk Customer Service

Dyma rai o swyddi diweddaraf yn y Cyngor…tarwch olwg

Ydych chi wedi gweld ein swyddi diweddaraf? Mae gennym swyddi newydd o hyd, felly os ydych chi鈥檔 chwilio am eich her nesaf, fe ddylech daro golwg ar...

Y penwythnos olaf i ennill yr arian!

Mae鈥檙 cyfle i gael gafael ar wobr o 拢50 yn prysur ddirwyn i ben wrth i'r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth llun Europe Direct nesau! Medi 2 2018...
Sharon McIntyrevideo

Ydi eich plant yn mynd i鈥檙 ysgol uwchradd ym mis Medi?

Fel rhiant, mae鈥檔 si诺r y byddwch yn pryderu pan fydd eich plant yn symud o鈥檜 hysgol gynradd i ysgol uwchradd. Ond, mae digonedd o gymorth ar gael os...
AE Sewing Machines

AE Sewing Machines yn falch o roi 100 o fisorau i weithwyr rheng flaen...

Yn ddiweddar darparodd AE Sewing Machines, cwmni sydd wedi鈥檌 leoli ar Yst芒d Ddiwydiannol Vauxhall yn Rhiwabon, 100 o fisorau i orchuddio鈥檙 wyneb i Awyr Las 鈥 Elusen...
Digital Connectivity

Ydych chi鈥檔 cael trafferth gyda chysylltedd digidol? Hoffem glywed gennych chi……

Mae gallu mynd ar-lein yn gyflym yn rhywbeth arferol i鈥檙 mwyafrif ohonom ond yn rhai rannau o Wrecsam, mae preswylwyr a busnesau yn ei chael yn anodd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
16.8 ° C
17.8 °
15.6 °
88%
1.5kmh
90%
Sat
19 °
Sun
15 °
Mon
20 °
Tue
20 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -