Magu hyder i ddysgu rhywbeth newydd

Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio? Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder? Mae’r rhaglen ‘Hyder i Ddysgu’ yn brosiect peilot a...
Plumber Plumbing Job Vacancy

Ydych chi’n blymwr sy’n chwilio am waith? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Ydych chi’n blymwr cymwys gydag o leiaf blwyddyn o brofiad ar ôl cwblhau eich prentisiaeth? Os felly, efallai yr hoffech daro golwg ar y swydd hon yr ydym...

Agoriad swyddogol Tŷ Pawb

Agorwyd Tŷ Pawb, datblygiad Marchnadoedd, Cymunedau a Celfyddydau newydd Wrecsam, gwerth £4.5 miliwn, yn swyddogol heddiw cyn i'r dathliadiau Dydd Llun Pawb ar Dydd Llun. Dechreuodd y gwaith...

Datgelu Logo newydd ar gyfer Tŷ Pawb

Mae brandin newydd wedi cael ei ddatgelu ar gyfer Tŷ Pawb, gan ychwanegu momentwm wrth i ddatblygiad hen safle Marchnad y Bobl gyrraedd misoedd olaf y prosiect. Mae...

Bydd ceisiadau am Gludiant i’r Ysgol ar gael ar-lein yn fuan

Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein yn fuan a...

Ydych chi awydd masnachu ym Marchnad y Cigyddion?

Ydych chi erioed wedi ystyried masnachu ar eich pen eich hun ond ddim yn siŵr lle i gychwyn?   Os felly, mae gennym stondinau marchnad ar gael...

Digwyddiadau i nodi 10 mlynedd o Safle Treftadaeth y Byd y Draphont Ddŵr

Mae gennym lu o atyniadau ardderchog ar stepen ein drws yn Wrecsam. Ac yn ddiweddarach yn yr haf, byddwn yn nodi degawd ers i rai o’n hatyniadau hanesyddol...

Newidiadau i Wasanaethau i Unigolion sydd ag Anableddau

Mae gwelliannau arfaethedig ar eu ffordd i’n Gwasanaethau Dydd a Gwelliant ar gyfer unigolion sydd ag anableddau. Mae’n bosib y byddwch wedi clywed amdanynt eisoes – naill ai...

Dewch i ddychmygu dyfodol Wrecsam…

Dychmygwch ddyfodol lle mae Wrecsam wedi datblygu technoleg i’w phweru ei hun gyda 100% o ynni adnewyddadwy. Mewn Wrecsam ddi-garbon, byddem yn gallu ein bwydo ein hunain yn...
Bowlen menyn yn Oriel Wrecsam

Ai Cymraeg yw cynhaliaeth eich busnes?

A yw busnesau yn Wrecsam yn gwneud y defnydd gorau o’r iaith Gymraeg? Allen nhw feithrin cysylltiadau cryfach gyda’u cwsmeriaid drwy ddefnyddio’r Gymraeg? Mae Cyngor Wrecsam yn cynnal...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
16.7 ° C
18.9 °
15 °
82%
1kmh
40%
Mer
21 °
Iau
24 °
Gwe
22 °
Sad
14 °
Sul
16 °
- Hysbysebu -