Ein treftadaeth gyfoethog – cipolwg!

Ydych chi wedi bod yn chwilio am lun buddugol o amgylch Wrecsam yn y gobaith y byddwch yn cipio'r wobr o £50? Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth Europe Direct yn...

Agoriad swyddogol Tŷ Pawb

Agorwyd Tŷ Pawb, datblygiad Marchnadoedd, Cymunedau a Celfyddydau newydd Wrecsam, gwerth £4.5 miliwn, yn swyddogol heddiw cyn i'r dathliadiau Dydd Llun Pawb ar Dydd Llun. Dechreuodd y gwaith...

Ymgynghoriad ar gynlluniau i ymestyn ysgol

Mae gennym newyddion da. Heddiw, fe gymeradwyodd ein Bwrdd Gweithredol gynlluniau i ymgynghori ar gynyddu llefydd yn Ysgol Lôn Barcas. PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM...
video

Pa ysgol sy’n cael adeilad chweched dosbarth newydd?

Mae’r cynlluniau wedi eu cymeradwyo a’r nawdd yn barod – golyga hynny y gellir cychwyn gweithio ar chweched dosbarth newydd sbon yn Ysgol Morgan Llwyd! Y Cynghorydd Andy...

Ewch i Charles Street am Bwdin Blasus

Fel rhan o’n taith o amgylch masnachwyr annibynnol canol y dref, aethom i siop “Just Desserts” ar Charles Street i weld sut mae busnes yno. Wrth gerdded i...

Cyhoeddi Artistiaid Cofroddion Wrecsam ar gyfer Dydd Llun Pawb

Mae tîm Oriel Wrecsam/Tŷ Pawb wedi dewis y chwe artist fydd yn creu cofroddion o Wrecsam. Bydd agoriad swyddogol canolfan farchnad, celf a chymunedol newydd Tŷ Pawb yn...

Hwyl yn yr haul i ddathlu prosiectau lleol o fudd i 900 o bobl...

Ymunodd grŵp o bobl ifanc o ddau brosiect lleol a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) â’i gilydd ddydd Mercher 9 Mai i ddathlu diwrnod yr UE...
North Wales economy

Cefnogi’r Cynnig

Mae galw ar bobl a busnesau Wrecsam a Gogledd Cymru heddiw i gefnogi cynnig i ddod â buddsoddiad enfawr i economi’r rhanbarth. Yn gynharach eleni cyflwynodd chwe Chyngor...

Camwch i’r Byd Digidol ym Mhlas Pentwyn

Ydych chi’n cael trafferth wrth lenwi ffurflenni ar-lein? Ydych chi’n gweld llenwi ffurflenni cais am swyddi ar-lein yn anodd? Hoffech chi fod yn fwy medrus ar y...
children at little gems playgorup wrexham

Cydnabyddiaeth wych i gylch chwarae lleol

Mae Little Gems a Little Treasures yn Ysgol Gynradd Victoria wedi cael gwobr wych gan Lywodraeth Cymru. Mae eu hymrwymiad i sicrhau iechyd eu rhai bach - gan...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.9 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Wed
17 °
Thu
18 °
Fri
11 °
Sat
13 °
Sun
12 °
- Hysbysebu -