Number Cruncher Numbers

Ydych chi’n dda gyda rhifau? Edrychwch ar y swydd hon…

Os ydych chi’n dda gyda rhifau, yn frwdfrydig a hunan-gymhellol, gallai’r swydd hon fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi... Rydym yn hysbysebu am Swyddog Cyllid i roi...

Cymrwch gipolwg ar y prosiect adeiladu sydd o fudd i bobl ifanc yn Wrecsam

Mae prosiectau adeiladu ar draws Gogledd Cymru yn hynod boblogaidd â’r economi leol gan fod mwy a mwy o bobl ifanc yn sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth drwy'r...
Are you an ICT lion?

Ydych chi’n arweinydd rhagorol gydag arbenigedd mewn TGCh?

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau. Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm Seilwaith profiadol i ymuno â’n tîm TGCh...

Cynnig gofal plant ar gyfer Wrecsam gyfan

Byddwch yn falch o glywed y bydd Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflwyno yn holl wardiau Wrecsam. Ar hyn o bryd, dim...

Newyddion da ar gyfer adfywio Canol Tref Wrecsam

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn ddiweddar i helpu i droi canol tref Wrecsam yn le bywiog a ffyniannus y mae’n ei haeddu. I’n helpu i gyflawni...

Dewch i ddathlu recordiau yn Tŷ Pawb…

Dewch i ddod o hyd i fargen yn ffair recordiau Tŷ Pawb! Rydym wedi cydweithio â storfa recordiau yr Wyddgrug, VOD Music, i gynnal ddigwyddiad enfawr y Sadwrn...

A hoffech chi’r lleoliad gwych hwn?

Ydych chi’n dymuno ehangu eich busnes arlwyo? Mae Cyngor Wrecsam â’r eiddo perffaith i’w osod o ganol Chwefror 2018 ymlaen. Yn berffaith ar gyfer rhedeg caffi, mae’r cownter...
Innovative sci-tech business moves to Wrexham

Busnes gwyddonol-dechnegol yn symud i Wrecsam

Mae Aparito yn arbenigo mewn darparu dyfeisiadau i’w gwisgo ac apiau clefyd-benodol i ffonau symudol i ddarparu monitro cleifion o bell, tu allan i amgylchedd yr ysbyty. Ar...

Ydych chi’n chwilio am swydd? Efallai bod gennym ni’r swydd ddelfrydol i chi…

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Atgyweiriadau Tai Cyngor Wrecsam yn recriwtio gweithwyr adeiladu cymwys mewn sawl crefft wahanol, gan gynnwys plastrwyr, plymwyr nwy a llafurwyr. Mae’r Gwasanaeth...
Ty Pawb

Mae dydd Iau yn ddiwrnod i bawb yn Nhŷ Pawb!

Dydd Iau Pawb yw diwrnod digwyddiadau creadigol a dysgu wythnosol Tŷ Pawb. Trwy gydol y dydd, bydd pob math o weithgareddau dychmygus ar gael i bobl o bob...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -