“Gall y Gymraeg agor drysau yn y gweithle”

Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn y gweithlu yng Nghymru, gyda chyflogwyr yn rhoi mwy a mwy o bwyslais ar sgiliau iaith Gymraeg wrth...

Cyfle i’r merched gyd-chwarae

Cafodd dros 80 o ferched o wyth ysgol uwchradd wahanol yn y sir gyfle i gystadlu mewn Twrnamaint Pêl-Droed Merched ym Mharc y Glowyr, Wrecsam. Roedd y digwyddiad,...

Bywyd newydd i safle canol y dref o dan berchnogaeth newydd

Mae yna newyddion da i ganol tref Wrecsam, gyda’r cyhoeddiad bod y gr?p ystadau a leolir ym Manceinion, MRC Property wedi prynu’r adeilad mawr ar Sgwâr Henblas. Roedd...

Cynghorau’r Gogledd yn lansio Cynnig Twf fydd yn golygu llawer o filiynau o bunnoedd...

Mae chwe chyngor y Gogledd wedi cyflwyno Cynnig Twf yn ffurfiol i Lywodraeth y DU ac i Lywodraeth Cymru. Bydd trafodaethau am y Cynnig yn cychwyn ar...

beth sy’n digwydd yn Tŷ Pawb yr hanner tymor hwn…

Bydd digon o weithgareddau ar gyfer pob oed yn digwydd yn Tŷ Pawb yr hanner tymor hwn! Bydd hyn yn cynnwys weithgareddau plant a cherddoriaeth fyw. Bydd hefyd...

Datgelu Straeon Wrecsam ar gyfer Dydd Llun Pawb

Datgelwyd y chwe hoff stori am Wrecsam - yn ôl eich pleidleisiau chi! Yn dilyn pleidlais gyhoeddus, lle pleidleisiodd 200 o bobl yn ôl rhestr fer o 25...

Mwy na 100,000 o ymwelwyr yn dod i ganol y dref yn yr haf

Rydym eisoes wedi edrych ar nifer o fusnesau o amgylch y dref ar y blog hwn, gan gynnwys Café in the Corner, Mad4Movies, Just Desserts, Wrexham.com a...
video

“Newid pwysig i Wrecsam” – cyngor yn croesawu datganiad am hwb trafnidiaeth newydd

Mae’r Gogledd-ddwyrain yn elwa ar ffrwyth swyddi o ansawdd da a buddsoddi mewn seilwaith, diolch i’r polisïau sy’n sail i Gynllun Gweithredu newydd Llywodraeth Cymru ar yr...

Ewch allan i symud

Os yw'r plant wedi gorffen eu hwyau Pasg yn barod ac yn dechrau diflasu dan do, beth am fynd allan i symud gan ein bod ni bellach...

20.12.17: Diweddariad ar Wasanaethau Bws – Gwasanaeth Newydd i ran-Gyflenwi hen Lwybr Rhif 6

Bydd gwasanaeth a’i rhedwyd gan weithredwr caeedig i ail-ddechrau’n rhannol o’r Flwyddyn Newydd. O Ionawr 7, 2018, bydd gwasanaeth masnachol newydd yn rhan gyflenwi'r hen wasanaeth Rhif 6,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -