Datblygiad ar y ffordd ar gyfer llety yng nghanol y dref

Mae pawb yn gwybod bod gwariant twristiaeth ar gynnydd yn Wrecsam. Rydym wedi ymuno â busnes yng nghanol y dref sy'n darparu llety i ymwelwyr er mwyn eu...

Goleuadau LED newydd ar y ffordd

Mae strydoedd ar draws y fwrdeistref sirol ar fin cael eu goleuo gan goleuadau LED modern, diolch i raglen goleuadau stryd newydd. Bydd dros 10,200 o unedau yn...

Dewch i werthu a phrynu yn Sêl top fwrdd Tŷ Pawb…

Ydych chi'n dymuno cael gafael ar fargen neu werthu eich eitemau diangen eich hun? Dewch draw i Sêl top fwrdd Tŷ Pawb! Os nad ydych chi erioed wedi bod...

Eira? Tywydd oer? Sut allaf i baratoi?

Gyda’r disgwyl o tywydd oer wythnos yma, efallai eich bod yn meddwl pa ysgolion fydd ar agor? A fydd y bysys dal yn rhedeg? A fydd fy...
School uniform

Chwilio am y Grant Gwisg Ysgol?

Mae Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru wedi’i ailenwi a’i enw nawr yw’r Grant Datblygu Disgyblion. Am y tro cyntaf, bydd dysgwyr yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7,...

“Canolbwyntio ar y gymuned” – Dewch i gwrdd â’r grwpiau sydd wedi ymgartrefu yn...

Rydym ni eisoes wedi edrych ar lwyddiant rhai o farchnadoedd Tŷ Pawb, felly dyma gyfle rŵan i edrych ar y digwyddiadau a’r grwpiau cymunedol. Ers ailagor yr adeilad...

Eisiau taith i rywle hudol? Dyma sut i gael yno..

Darewch chi fentro i lawr y twll cwningod? Gobeithiwn y byddwch chi'n dare! Oherwydd, os gwnewch chi, byddwch chi'n gallu dal perfformiad theatr wych gan grŵp talentog iawn...

Dewch i werthu a phrynu yn Sêl top fwrdd Tŷ Pawb…

Ydych chi'n dymuno cael gafael ar fargen neu werthu eich eitemau diangen eich hun? Dewch draw i Sêl top fwrdd Tŷ Pawb! Os nad ydych chi erioed wedi bod...

Emma a Marie yn buddsoddi yng nghanol tref Wrecsam

Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio...

Llwyth o weithgareddau am ddim i’w ceisio yn ystod Penwythnos Agored Freedom Leisure

Ydych chi erioed wedi dymuno ceisio rhai o’r gweithgareddau sydd yn cael eu cynnig yn ein canolfannau hamdden a gweithgareddau, ond yn ansicr pa un fyddai’n eich...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
15.6 ° C
17.8 °
13.3 °
59%
5.1kmh
40%
Wed
16 °
Thu
18 °
Fri
17 °
Sat
16 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -