Acton Park View Scenery Bench

Darparu prosiectau, helpu pobl leol a bod yn greadigol i ddysgu…mwy o’n swyddi diweddaraf!

Ydych chi wedi edrych ar ein tudalen swyddi gwag yn ddiweddar? Dyma bedair o’n swyddi diweddaraf i roi dewis byr o’r hyn sydd ar gael :-) Swyddog Prosiect...

Newyddion da wrth i’r Loteri Genedlaethol gymeradwyo nawdd o £1.52 miliwn ar gyfer gwaith...

Mae gennym newyddion da iawn. Nôl yn haf 2018, fe gyhoeddom ni ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn nawdd rownd gyntaf gan y Loteri Genedlaethol ar...

Chwilio am yrfa mewn diwylliant? Cymerwch olwg ar hyn…

Hoffech chi fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf i adrodd hanes Cymru? Ydych chi wedi meddwl am yrfa yn gweithio mewn amgueddfeydd, cestyll, archifau neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai'r...

Mae ein prosiect gwella tai yn gyfle gwych i brentisiaid lleol.

Fel y gwyddoch chi, efallai, rydym ni ar hyn o bryd yn buddsoddi llawer iawn o arian i wella ein stoc dai. Ac rydym ni’n buddsoddi £56.4...

Hwyl hanner tymor

Mae hi bron yn hanner tymor, ond does dim lle i boeni ynghylch sut y gwnewch chi ddiddanu’r plant. Mae yna gymaint o bethau’n digwydd. Felly, darllenwch trwy’r...
video

Dewch i ni wneud direidi!

Mae Llyfrgelloedd Wrecsam yn cyflwyno...Dyfeiswyr Direidi! Mae 2018 yn nodi 80 mlwyddiant Beano! Ac i ddathlu, dyna hefyd ydi thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni. Yn unrhyw un o’n...

Allwch chi ein helpu ni i ofalu am 11,200 o gartrefi? Edrychwch ar y...

Mae Cyngor Wrecsam yn un o’r darparwyr tai cyngor mwyaf yng Nghymru. Yn wir, rydym ni’n darparu tua 11,200 o gartrefi ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae...

Ein Rhaglen Gyfalaf: Beth sy’n cael ei wario, ac ymhle?

Mae’n rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â’n sefyllfa ariannol, a sut rydym ni’n mynd i wario a buddsoddi yn y dyfodol agos. Rydym wedi amlinellu...
Ysgol Bro Alun

Dim Gwrthwynebiad i Gynyddu Niferoedd Disgyblion yn Ysgol Bro Alun

Cynhelir cyfarfod nesaf ein Bwrdd Gweithredol ddydd Mawrth,9 Ebrill am 10am. Ar y rhaglen bydd y cynnig i gynyddu niferoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, mater yr ymgynghorwyd...

Grantiau ar gael i wella cyfleoedd chwarae i blant

Ydych chi’n grŵp neu’n sefydliad sy’n darparu cyfleoedd chwarae i blant yn Wrecsam? Os felly, gallech fod yn gymwys i grant o hyd at £1000! Mae’r grantiau’n cael eu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
fog
-1.3 ° C
1.1 °
-3.3 °
100%
2.6kmh
63%
Wed
6 °
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
7 °
Sun
6 °
- Hysbysebu -