Beth sy’n 21 oed ac yn mynd o nerth i nerth?

Yn ddiweddar dechreuom, unwaith eto, ymweld â masnachwyr lleol, annibynnol ac un o’r lleoliadau cyntaf i ni ymweld ag ef oedd La Baguette, caffi bychan cyfeillgar sydd...

Arddangosfa Rare Aware yn Nhŷ Pawb

Mae arddangosfa ffotograffiaeth newydd sydd yn taflu golau ar bobl a phlant sydd ag afiechydon prin ar agor yn Nhŷ Pawb. Mae Rare Aware wedi’i drefnu gan Same...
Student walking with bag and books

Mae pob diwrnod yn yr ysgol yn gwneud gwahaniaeth

Efallai nad yw’n amlwg ar y pryd, ond mynd i’r ysgol yw un o'r pethau pwysicaf a wnawn ni yn ein bywydau. Gallai osod cyfeiriad gweddill ein...

Mae’r farchnad gyfandirol YN ÔL!

Yn dilyn ymweliad cyntaf llwyddiannus yn 2018, bydd y Farchnad Stryd Gyfandirol yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam ar gyfer ymweliad cyntaf 2019. Gallwch ddisgwyl ddod o hyd...
Councillor Mark Pritchard

‘Cryfach gyda’n gilydd’ Arweinydd Cyngor Wrecsam yw’r cadeirydd newydd y CMD

Arweinydd newydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn siarad am swyddi, buddsoddi a goresgyn heriau Covid-19... Mae gan arweinydd newydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy neges syml i nodi dechrau...
Old Roof Tiles Building House

Rydym angen syrfëwr adeiladu…a’i dyma’r swydd i chi?

Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladu i weithio i’n Hadran Tai a’r Economi. Mae’n gyfle gwych ar gyfer unigolyn dynamig ac egnïol i weithio o fewn ein Tîm...

Penderfyniadau Anodd – mynegwch eich barn ar ofal

 NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Oes rhywun annwyl i chi mewn gofal? Neu efallai eich bod yn ofalwr eich hun? Neu efallai eich bod yn...
Computer Mouse Office Skills Job Latest

Yn gyfathrebwr da gyda sgiliau swyddfa? Mwy o’n swyddi diweddaraf…

Cymhorthydd Taliadau Tai Mae’n gwasanaeth tai yn gyfrifol am reoli 11,500 o dai cyngor, ac rydym yn chwilio am rywun i brosesu anfonebau ac ad-daliadau, yn ogystal â...

Sinema 73 yn Lansio’n Swyddogol yn Tŷ Pawb

Bydd rhaglen sinema newydd sbon gan 73 Degree Films yn dechrau fis Medi. Mae Sinema 73 yn rhaglen sinema a arweinir gan y gymuned. Bob yn ail dydd...

A ydych chi’n gweithio ar adeiladau traddodiadol? Edrychwch ar hyn…

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar rai o adeiladau hynaf Wrecsam? A ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Efallai eich bod chi’n chwilio am sgil...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.7 ° C
15.2 °
12.2 °
96%
5.1kmh
75%
Sat
19 °
Sun
18 °
Mon
15 °
Tue
16 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -