Are you an ICT lion?

Ydych chi’n arweinydd rhagorol gydag arbenigedd mewn TGCh?

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau. Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm Seilwaith profiadol i ymuno â’n tîm TGCh...

Ymgynghoriad ar fin dechrau ar Gynllun Datblygu Lleol

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau yn fuan ar gyfer datblygiadau o gwmpas ardal bwrdeistref sirol Wrexham. Mae uwch aelodau Cyngor Wrecsam yn barod i drafod y Cynllun Datblygu...

Y Diweddaraf: Casglu Biniau, Ysgolion sydd wedi Cau a Graeanu

Gyda rhagolygon eira a thywydd oer ar gyfer heddiw, gallwch weld y wybodaeth ddiweddaraf am bethau sydd o bwys i ch ymai: Casgliadau Biniau Rydym yn falch i ddeud...
Question mark

Oes gennych chi gwestiwn am Dreth y Cyngor?

Bydd eich Bil Treth y Cyngor ar gyfer 2018/2019 yn cael ei anfon atoch chi cyn bo hir, felly rydym ni wedi llunio ychydig o atebion i...

Trevor i ymgymryd â chymal Tour de France i godi arian

Mae uwch swyddog o fewn y Cyngor yn bwriadu diweddu ei yrfa drwy ymgymryd â chymal cyntaf un o lwybrau beicio enwocaf y byd. Bydd Trevor Coxon, Pennaeth...
Photo of girl with dandelion clock

Gwnewch wahaniaeth go iawn i fywyd plentyn

Gall gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol Plant fod yn werth chweil ac mae llawer o fanteision o wneud hefyd. Gall gweithiwr cymdeithasol wneud gwahaniaeth go iawn i...
City Status

Newyddion da ar gyfer adfywio Canol Tref Wrecsam

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn ddiweddar i helpu i droi canol tref Wrecsam yn le bywiog a ffyniannus y mae’n ei haeddu. I’n helpu i gyflawni...
Construction in North Wales

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Dyma ffordd wych o dreulio dwy awr...

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Darllenwch hwn... Mae cwmnïau adeiladu yn Wrecsam a gweddill Gogledd Cymru’n cael eu gwahodd i ddysgu mwy am gyfleoedd am gontractau...

Dewch i hawlio eich llyfr am ddim!

Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr eleni yn Llyfrgell Wrecsam ar 1 Mawrth a hawlio llyfr am ddim! Mae Diwrnod y Llyfr wedi’i gynnal bob blwyddyn ers dros dau ddegawd,...

Eira? Tywydd oer? Sut allaf i baratoi?

Gyda’r disgwyl o tywydd oer wythnos yma, efallai eich bod yn meddwl pa ysgolion fydd ar agor? A fydd y bysys dal yn rhedeg? A fydd fy...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15.9 ° C
16.6 °
14.3 °
80%
8.1kmh
100%
Thu
15 °
Fri
13 °
Sat
12 °
Sun
11 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -