Rydym yn chwilio am brentis i weithio gyda ni yn Swyddfa’r Wasg

Yma yn swyddfa'r wasg y Cyngor rydym yn chwilio am brentis arbennig iawn i ymuno â'n tîm. Byddwch yn ein helpu i ysgrifennu erthyglau ar gyfer y blog...
Ysgol Bro Alun

Ydych chi am i’ch plant fynd i ysgol Gymraeg? Rydym yn creu mwy o...

Mae’r galw am addysg Gymraeg ar gynnydd yn Wrecsam, ac felly bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn trafod cynlluniau'r mis hwn i gynyddu nifer y lleoedd sydd...

Ydych chi’n rhentu eiddo yng Nghymru? Darllenwch hyn…

Ers mis Tachwedd 2016, bu'n orfodol i bob eiddo a rentir yn breifat yng Nghymru gael ei gofrestru, ac i bob landlord ac asiant i gofrestru a gwneud...

Café in the Corner – Edrych Ymlaen at Ddyfodol Gwell

Wrth i ni barhau ein taith o fasnachwyr canol tref annibynnol, gwnaethom alw i Café in the Corner – sydd yn Arcêd y De ar hen Farchnad...

Ewch i Charles Street am Bwdin Blasus

Fel rhan o’n taith o amgylch masnachwyr annibynnol canol y dref, aethom i siop “Just Desserts” ar Charles Street i weld sut mae busnes yno. Wrth gerdded i...

Oes gennych chi syniad newydd ar sut i hyrwyddo’r iaith Gymraeg?

Tra bo’r llywodraeth yn ceisio cyrraedd ei nod o gael un filiwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, ceisir am syniadau newydd ac arloesol i annog...

Ffenonemon ‘Wrexham.com’

Rydym i gyd wedi edrych ar eu gwefan a’u tudalen Facebook a darllen eu negeseuon trydar a’u negeseuon fforwm, felly beth sy’n gwneud ‘Wrexham.com’ yn gymaint o...

Sut y cafodd plasty trefol gwag ei adnewyddu ..

Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam. Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr...

Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr Lefel A!

Da iawn i fyfyrwyr Lefel A Wrecsam, â chyrhaeddod canlyniadau ardderchog blwyddyn yma. Y cyfradd lwyddo Lefel A gyffredinol ysgolion Wrecsam yw 96.7%, gyda bron dri chwarter (72.2%) o'r...
Wrexham Underneath the Arches

Beth sydd werth dros £115 miliwn o bunnoedd i Wrecsam?

Yn ôl y newyddion diweddaraf, mae’r diwydiant twristiaeth yn Wrecsam werth £115.9 miliwn i’r economi leol – swm aruthrol a chynnydd o 37% ers 2010. Mae’r diwydiant hefyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
heavy intensity rain
7.8 ° C
7.8 °
7.8 °
95%
0.9kmh
100%
Thu
11 °
Fri
8 °
Sat
2 °
Sun
1 °
Mon
0 °
- Hysbysebu -