Gwyddoniaeth i roi bywyd newydd i siop ganol tref!

Mae yna newyddion gwych i ganol tref Wrecsam wrth i atyniad mawr ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg agor mewn hen siop. Fe fydd Techniquest Glyndŵr, yr atyniad ymarferol...

Mae’n Diwrnod Diogelwch y Rhyngrwyd! Edrychwch ar ein hawgrymiadau gwych i aros yn ddiogel...

Ysgrifennir y neges flog hon fel rhan o gyfres o erthyglau i hyrwyddo Wrecsam Ifanc Mae’r rhyngrwyd yn lle gwych i gysylltu ag eraill, bod yn greadigol a...

Cymryd Eich Busnes i’r Lefel Nesaf

Ydych chi’n berchen ar fenter fach neu ganolig yng Wrecsam? Hoffech chi ddatblygu’ch busnes ymhellach? Os felly, mae gennym ni’r union beth i chi. Os hoffech chi fod...
5 reasons to work at Wrexham Council

5 rheswm pam y dylech weithio i Gyngor Wrecsam

Nid oes gan lywodraeth leol yr enw da mwyaf hudol fel gweithle, ond gall golwg fod yn dwyllodrus a gall gweithio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gynnig...

Hyfforddwr Pêl-Droed Wrecsam yn Ceisio Mynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn bwysig mewn unrhyw dref neu ddinas, ond yn Wrecsam mae un hyfforddwr yn ceisio mynd i’r afael â’r mater drwy chwaraeon. Mae Andrew...
Our ICT Dept needs you pointing finger

Mae ein gwasanaeth TGCh eich angen chi!

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau. Wedi cael digon o gontractau tymor byr? Wedi colli diddordeb yn eich swydd bresennol? Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam...

A hoffech chi’r lleoliad gwych hwn?

Ydych chi’n dymuno ehangu eich busnes arlwyo? Mae Cyngor Wrecsam â’r eiddo perffaith i’w osod o ganol Chwefror 2018 ymlaen. Yn berffaith ar gyfer rhedeg caffi, mae’r cownter...

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig? Fyddwch chi ddim am fethu hwn…

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Yna beth am fynd draw i Lyfrgell Wrecsam, ddydd Mercher 7 Chwefror, 1-2pm ar...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i Eglwyswen. Bydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau o Ddydd Llun, o ddan Pat’s Coaches....
Innovative sci-tech business moves to Wrexham

Busnes gwyddonol-dechnegol yn symud i Wrecsam

Mae Aparito yn arbenigo mewn darparu dyfeisiadau i’w gwisgo ac apiau clefyd-benodol i ffonau symudol i ddarparu monitro cleifion o bell, tu allan i amgylchedd yr ysbyty. Ar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
16.7 ° C
19.1 °
14.8 °
80%
6.2kmh
40%
Mon
18 °
Tue
19 °
Wed
20 °
Thu
17 °
Fri
17 °
- Hysbysebu -