green bin

Nodyn Atgoffa Bin Gwyrdd

Wrth i'r tywydd wella ac rydym yn tynnu ein sylw at yr ardd, rydym yn eich atgoffa, os oes gennych chi ddau neu fwy o finiau gwyrdd,...

Chwaraeon a Fi – Gweledigaeth ddrafft ar gyfer chwaraeon yng Nghymru

Mae Chwaraeon Cymru am gael eich barn ar weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad yn dilyn ymarfer rhwng Tachwedd 2017 a Chwefror 2018 pan ofynnwyd i...

Lansiad ar gyfer y rhaglen sgiliau adeiladu traddodiadol

Ydych chi’n gweithio yn y maes adeiladu? Neu efallai yr hoffech chi dderbyn hyfforddiant am ddim mewn sgiliau adeiladu traddodiadol? Ydych chi’n gontractwr sy’n awyddus i gynyddu sgiliau...

Newyddion da i Orsaf Fysiau Wrecsam

Os ydych yn defnyddio gorsaf fysiau Wrecsam byddwch yn falch i wybod fod y Swyddfa Wybodaeth bellach wedi agor i’r cyhoedd yn dilyn y cyhoeddiad fod The...

Ydych chi am fod yn “Lle Diogel”

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio yng nghanol y dref ac mae angen i fusnesau gymryd rhan i wneud yn siŵr bod gan pawb sy’n ymweld...
Wrexham Council News

A oes gennych ddiddordeb lle gall datblygu ddigwydd yn y dyfodol? Edrychwch ar hyn

Rydym wedi datblygu ein Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy’n gynllun defnydd tir hirdymor a datblygu sy’n edrych ar beth ellir ei adeiladu a lle y gellir ei...

Mwy o ddigwyddiadau galw heibio wedi eu trefnu ar gyfer Cynllun Tai Gofal Ychwanegol

Mae’r ymateb wedi bod mor dda i ddatblygiad tai gofal ychwanegol newydd yn Wrecsam felly trefnwyd digwyddiadau diwrnod galw heibio ychwanegol i helpu pobl wybod mwy. Rydym eisoes...

Bwlio – paid â dioddef mewn tawelwch

Os wyt ti neu rywun rwyt ti’n ei adnabod yn cael eich bwlio, mae help, cyngor a chefnogaeth ar gael. Efallai bod ofn arnat i siarad amdano, ond...

Ydych chi wedi cael eich tocyn?

Mae Gŵyl Geiriau Wrecsam yn ei hôl ac mae’n fwy ac yn well nag erioed! Yn dychwelyd am y 4edd flwyddyn, bydd yr ŵyl yn cael ei...

Noson y Merched yn Dychwelyd

Nos Lun yw noson y merched yn eich canolfannau hamdden a gweithgareddau lleol, yn cychwyn ar 16 Ebrill. Am 8 wythnos bydd modd i chi gymryd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -