Sut mae Wrecsam yn cymharu ag awdurdodau lleol eraill?

Cyhoeddwyd adroddiad yn ddiweddar o’r enw "Perfformiad Cymharol Cymru Gyfan ar gyfer 2016 – 17” sy’n rhoi gwybodaeth am ba mor dda mae cynghorau yng Nghymru wedi...
Dual Carriageway

Wyneb ffordd newydd ar gyfer Ffordd Ddyfrllyd / Cylchfan Y Werddon

Bydd gweithwyr yn rhoi wyneb newydd ar gylchfan arall yng nghanol tref Wrecsam yn ystod mis Medi. Cwblheir y gwaith yn ystod cyfnodau llai prysur i sicrhau na...

Sut y daeth tenant y cyngor yn “hyrwyddwr digidol”

Mae tenantiaid sydd yn byw mewn cynlluniau tai gwarchod y cyngor wedi cael cymorth ychwanegol i helpu i wella eu sgiliau TG gan rywun sydd yn agos...

Ailwampio adeiladau “hyll” yng nghanol y pentref

Mae newyddion da iawn i drigolion Rhiwabon, gan y cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd cyfres o adeiladau heb eu datblygu, sydd wedi’u lleoli yng nghanol y pentref,...

Pleidleisiwch dros eich hoff barc gwledig Baner Werdd

Mae staff ein parciau gwledig yn dathlu un o’u hafau mwyaf llwyddiannus eto gyda miloedd ohonoch yn ymweld, a chymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau sydd wedi’u...

Pam mae’r tenant hwn yn falch o’n prosiect gwella tai

Mae tenant y Cyngor wedi canmol y gwaith gwella sydd wedi’i wneud i'w eiddo. Cafodd Mr K Jones o Johnstown gegin ac ystafell ymolchi newydd fel rhan o...

“Mae fy mhlant yn siarad Cymraeg ond alla i ddim mynd dim pellach na...

Felly rydych wedi penderfynu anfon eich plentyn neu blant i ysgol Cyfrwng Cymraeg – gwych! Mae tystiolaeth gref sy'n dangos (dolen gyswllt i erthygl Saesneg) fod bod yn ddwyieithog yn...
Bin collection

Peidiwch ag anghofio am eich casgliadau – rhowch eich bin allan yn ddigon buan

Llynedd bu i ni wneud newidiadau mawr i’n gwasanaeth ailgylchu er mwyn ailgylchu mwy a gwneud ein gwasanaeth casglu yn fwy effeithiol. Diolch yn fawr iawn i...

Ewch i Charles Street am Bwdin Blasus

Fel rhan o’n taith o amgylch masnachwyr annibynnol canol y dref, aethom i siop “Just Desserts” ar Charles Street i weld sut mae busnes yno. Wrth gerdded i...

Cynghori prynwyr ceir i gymryd gofal ar ôl canfod beiau ar gerbyd

Anogir pobl sy'n chwilio am gar newydd i wirio cyflwr unrhyw gar yn iawn cyn ei brynu. Daw’r cyngor hwn ar ôl i un gwerthwr dderbyn dirwy...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
14.9 ° C
15.6 °
13.6 °
79%
5.7kmh
75%
Thu
11 °
Fri
9 °
Sat
8 °
Sun
8 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -