Pam fod gan aelodau’r grŵp eglwysig cymunedol rheswm ychwanegol i wenu yr haf hwn...

Mae cyfleusterau eglwys leol wedi cael eu huwchraddio am ddim gan gontractwyr y cyngor. Mae cwmni GM Jones wedi gosod ystafell ymolchi newydd a gwneud gwaith i wella’r...
Dual Carriageway

Gwaith Ffordd i ddechrau 12 Awst

Bydd gwaith ar ail-wynebu rhannau o Ffordd Caer yn dechrau ar 12 Awst a dylent fod wedi eu cwblhau erbyn dydd Mawrth 22 Awst. Bydd cam cyntaf y...
Dog

Gwybodaeth bwysig i berchnogion cŵn

Os ydych chi’n berchennog ci – ac fe wyddom ni fod yna lawer ohonoch chi – fe ddylech chi fod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau sydd yn eu...

Ydych chi’n fodlon talu dirwy o £50,000?

Waeth i ni gyfaddef, mae gan bawb ohonom sbwriel rydym angen ei daflu a dyna pam mae’r mwyafrif ohonom yn defnyddio ein bin gwastraff y cartref, neu...

Datganiad ar ddiogelwch rhag tân ein systemau inswleiddio waliau allanol

Yn rhan o’r ymdrech barhaus i wella tai cyngor ar draws y sir, fe hoffem sicrhau ein tenantiaid bod yr ynysydd rydym yn ei ddefnyddio ar waliau...

Yr ystâd sydd ar fin cael ei gweddnewid…

Bydd gwaith gwella helaeth yn dechrau ar un o stadau tai Wrecsam yn yr wythnosau nesaf. Bydd cartrefi ym Mhlas Madoc yn cael eu moderneiddio fel rhan o...

Helpwch i amddiffyn rhai sy’n agored i niwed rhag masnachwyr twyllodrus – mwy o...

Mae Cyngor Wrecsam yn cynghori trigolion i fod yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus ac i helpu eu cymdogion, perthnasau a'u ffrindiau sy'n agored i niwed i osgoi...

Ydych chi’n chwilio am swydd? Efallai bod gennym ni’r swydd ddelfrydol i chi…

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Atgyweiriadau Tai Cyngor Wrecsam yn recriwtio gweithwyr adeiladu cymwys mewn sawl crefft wahanol, gan gynnwys plastrwyr, plymwyr nwy a llafurwyr. Mae’r Gwasanaeth...

Dyma gyfle gwych i un person brwdfrydig

Mae cyfle cyffrous i un person ar gael yn ein Tîm Rheoli Adeiladu – tîm sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd â pharch mawr tuag ato. Maen nhw...

Sut y gall help llaw arwain at gartref newydd….

Mae perchennog tŷ newydd wedi diolch i Gyngor Wrecsam am ei helpu hi a’i theulu i brynu cartref newydd. Prynodd Leah Thomas dŷ yn Rhostyllen gyda help y...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
heavy intensity rain
10 ° C
11.3 °
9.3 °
82%
5.7kmh
40%
Iau
11 °
Gwe
11 °
Sad
9 °
Sul
3 °
Llu
6 °
- Hysbysebu -