Newyddion dda – gynnydd mewn graddau A* ac A at Lefel A

Mae disgyblion Wrecsam yn dathlu heddiw wrth gael eu canlyniadau Lefel A. Mae gan ddisgyblion yn nosbarthiadau’r  chweched ar draws Wrecsam ddigon i'w ddathlu, gyda chanlyniadau'n debyg i...
School uniform

Chwilio am y Grant Gwisg Ysgol?

Mae Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru wedi’i ailenwi a’i enw nawr yw’r Grant Datblygu Disgyblion. Am y tro cyntaf, bydd dysgwyr yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7,...

Arbed cannoedd o bunnoedd mewn dwy iaith

Mae ffordd wych o arbed arian yn Gymraeg ac yn Saesneg! Os ydych yn darllen cylchgrawn bob wythnos, gallech arbed dros £100 gyda’ch cerdyn llyfrgell ac rydym yn...

Hoffi gerddoriaeth fyw? Edrychwch ar hwn!

Ers agor ym mis Ebrill, mae Tŷ Pawb wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cerddorol byw gwych. Mae'r cyngerdd sydd yn ddod i fynu ar ddiwedd y mis yn...

Cydnabyddiaeth genedlaethol ar gyfer Tŷ Pawb

Rydym wedi clywed fod arddangosfa newydd Tŷ Pawb “Ar Bapur” wedi cyrraedd rhestr o 10 Arddangosfa y dylid eu gweld ym mis Awst yn ôl Academi Brenhinol...

Gardd ffrwythau a llysiau newydd diolch i waith gwirfoddolwyr

Mae preswylwyr mewn tai gwarchod yn Wrecsam yn mwynhau gardd ffrwythau a llysiau newydd yn sgil ymdrechion gwirfoddolwyr o Cyfle Cymru. Gweithiodd y grŵp yn y gwres tanbaid...

Grwpiau chwaraeon – dyma’ch cyfle am arian!

Ydych chi'n aelod o glwb chwaraeon yn Wrecsam? Mae ’na lawer o grwpiau chwaraeon yn Wrecsam sy’n cynnig hyfforddiant ar chwaraeon fel pêl-droed, rygbi, bocsio, athletau, tennis a...

Beth all ED ei wneud i chi!

Na nid camgymeriad yw hyn, addurn Nadolig ym mis Awst ydi hwn, – a hynny oherwydd mai un o brosiectau blynyddol mwyaf Europe Direct yw’r prosiect cyfnewid...

Dewch i gamu i’r gorffennol yn Nigwyddiad Amgueddfa Wrecsam

Mae digwyddiad ardderchog wedi’i gynllunio ar gyfer y teulu cyfan gan Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam a fydd yn mynd â chi yn ôl mewn amser yn ei...

Tai ar gyfer Pobl Hŷn – rhannwch eich syniadau

Does neb ohonom yn hoffi mynd yn hŷn. Ond wrth i ni heneiddio, bydd ein hanghenion a’n hamgylchiadau’n newid - a bydd rhai o’r newidiadau mor bwysig, bydd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -