Diwrnod o Archwilio Trysorau i’r Disgyblion

Yn ddiweddar cafodd rhai o ddisgyblion ysgol gynradd y cyfle i weld eu hanes lleol gyda’u llygaid eu hunain pan ddaeth arddangosfa deithiol Amgueddfa Wrecsam i ymweld...

Rhyfeddodau Wrecsam yn mynd ar daith

‘Wyddwn i ddim bod hynny yno!’ ‘Lle mae fan 'na?’ ‘Dyna lun da, ond dydw i ddim wedi clywed amdano!’ Pan ofynnom i chi anfon lluniau o’r Fwrdeistref Sirol atom...

Cyfle am gyfleuster newydd i roi’r gofal cywir i bobl ar yr amser cywir.

Doed neb eisiau treulio mwy nag sydd angen yn yr ysbyty. Rydym yn gwybod fod pobl yn cyflawni’r canlyniadau gorau pan allant adael yr ysbyty unwaith eu...

Y Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror)

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn ogystal â chanlyniadau arolwg...

Cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd? Lle ydyn ni arni bellach?

Roedd rhaid i ni weithio’n galed yn 2005 er mwyn gwneud yn siŵr bod ein hadeiladau, ein siopau, ein ysgolion a’n lleoliadau busnes yn hygyrch i bobl...

Noson y Merched yn Dychwelyd

Nos Lun yw noson y merched yn eich canolfannau hamdden a gweithgareddau lleol, yn cychwyn ar 16 Ebrill. Am 8 wythnos bydd modd i chi gymryd...
Wrexham and Chester bid for Channel 4

Ai Caer a Wrecsam fydd cartref newydd Channel 4?

Mae cais cymhellol wedi cael ei wneud i Gaer a Gogledd Cymru ddod yn gartref i'r darlledwr. Eisoes, mae'r cartref ar y sgrin i raglen Channel 4,...

Hoff eliffant pawb!

Yr hanner tymor hwn, mae Llyfrgell Wrecsam yn dathlu hoff eliffant pawb, Elfed! Drwy gydol hanner tymor, Mai 26 – Mehefin 2, bydd pob math o weithgareddau crefftau...

Cyflawni Gweithredoedd Syml ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid

Bydd dydd Llun yn nodi dechrau 20fed Wythnos Ffoaduriaid, ac eleni gofynnir i chi gymryd rhan trwy gyflawni un neu fwy o 20 gweithred syml. Mae Gweithredoedd...

Os ydych yn landlord efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y swydd hon

Mae cyfle i landlordiaid a rheiny sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gwrdd a rhwydweithio pan fydd y cyfarfod nesaf o'r fforwm Landlordiaid yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
10.7 ° C
12.2 °
8.9 °
76%
4.1kmh
0%
Iau
16 °
Gwe
15 °
Sad
17 °
Sul
17 °
Llu
12 °
- Hysbysebu -