Mae mwy o gartrefi wedi cael eu ‘trawsnewid’ diolch i’n prosiect moderneiddio…

Mae tenantiaid y Cyngor wedi canmol gwaith gwella a wnaethpwyd i’w heiddo yn ddiweddar. Mae eiddo yn Johnstown yn cael toeau newydd ar hyn o bryd i sicrhau...

Eira? Tywydd oer? Sut allaf i baratoi?

Gyda’r disgwyl o tywydd oer wythnos yma, efallai eich bod yn meddwl pa ysgolion fydd ar agor? A fydd y bysys dal yn rhedeg? A fydd fy...

Emma a Marie yn buddsoddi yng nghanol tref Wrecsam

Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio...

Gwaith Ail-wynebu ar yr A483

Bydd gwaith ail-wynebu ar gyffyrdd 7 a 6 yr A483 tua’r de yn digwydd dros nos yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf - os yw’r tywydd yn...

FOCUS Wales yn enwi 60 o artistiaid ar gyfer gwŷl 2018

Mae FOCUS Wales, a soniwyd llynedd am effaith eu gwŷl ar ein heconomi, yn barod i gyflwyno Gwŷl bythgofiadwy arall, ar ôl cyhoeddi 60 o artistiaid newydd...

Byw’n Iachach mewn 5 Cam (Cost-Effeithiol)

Ymddengys bod pris ein siopa wythnosol yn yr archfarchnad yn cynyddu ar hyn o bryd a gyda chostau ychwanegol megis aelodaeth â’r gampfa, gall byw’n iach fod...

Hoffech chi fod yn hunangyflogedig? Os felly, dyma’ch cyfle chi!

Hoffech chi weithio oriau hyblyg a chael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a/neu swydd arall? Hoffech chi gyflog da a threuliau teithio? Sut mae hyfforddiant am ddim a chefnogaeth...

Dewch i weld a allai symud i dŷ gwarchod fod yn ateb delfrydol i...

Ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod wedi cyrraedd oed ymddeol? Ydych chi o oed ymddeol? Ydych chi’n hoffi eich annibyniaeth, ond er hynny yn teimlo y...

Cofiwch! Dyw’r gaeaf ddim yn dod i ben tan ddiwedd Mawrth

Fis Hydref fe ddywedom wrthych sut roeddem yn paratoi ar gyfer misoedd y gaeaf. Gan ein bod nawr wedi mynd heibio canol y gaeaf rydym am roi’r...

Ailwampio Canol y Dref – Ar Ei Ffordd

Mae cynlluniau ar gyfer gwelliannai i ganol y dref wedi cael eu dadorchuddio a’u croesawu gan bobl fusnes arweiniol canol y dref. Bydd £420,000 yn cael ei wario...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
25.5 ° C
28.3 °
22.2 °
60%
3.1kmh
0%
Llu
23 °
Maw
16 °
Mer
14 °
Iau
15 °
Gwe
16 °
- Hysbysebu -