Rydych yn caru cerddoriaeth yn y parc …. nawr byddwch yn ei garu hyd...

Mae Cerddoriaeth yn y Parc yn Bellevue yn mynd yn dda, a thrwy hynny rydym yn golygu arbennig o dda, rydych yn mwynhau ond pwy fyddai ddim? Mae...
Wrexham town centre

Allai arolwg o fusnesau hybu ymdrechion i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Gall arolwg o fusnesau lleol fod o gymorth i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam yn cefnogi busnesau ar Ffordd Grosvenor sydd yn awyddus...
Wrexham arts hub

Ydych chi wedi pleidleisio eto?

Ydych chi wedi pleidleisio eto? Mae’r pleidleisio wedi cychwyn ers tro i ddewis enw ar gyfer y cyfleuster marchnad a chelfyddydol newydd sy’n cael ei adeiladu ar hyn...

Maes parcio ar fin cau – mwy o wybodaeth yma:

Cynghorir y preswylwyr y bydd y maes parcio bychan yng nghanol y dref yn cau ar ddechrau'r mis nesaf. Bydd maes parcio Ffordd Rhosddu, y tu cefn i...

Dewisiadau tai ar gyfer pobl hŷn – Cewch atebion i’ch cwestiynau yn y digwyddiad...

Wrth i ni fynd yn hyn mae'n bwysig iawn i wneud yn siŵr bod gennych rywle diogel, cyfforddus ac yn fforddiadwy i fyw. Mae sawl math o lety...

Edrychwch ar y canllaw defnyddiol am ddim hwn i gael gweld gweithgareddau dros wyliau’r...

Gwyliau’r haf syml Ydych chi’n ansicr sut rydych am ymdopi dros chwe wythnos o wyliau haf gyda phlant sydd wedi diflasu? Peidiwch â phoeni - mae Gwasanaeth Gwybodaeth i...

Dewch i gael golwg ar y cynlluniau ar gyfer canolfannau hamdden newydd Wrecsam

Efallai i chi sylwi ar y gwaith sy’n mynd ymlaen mewn canolfannau hamdden ledled Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam a’i bartneriaid, Freedom Leisure, wrthi’n gweithio ar gynllun hirhoedlog i...
Music in the Park in Bellevue

Mae’r deinosoriaid yn dod, ac mae’n mynd i fod yn llwyddiant MAWR

Mae’r nosweithiau cerddoriaeth yn y parc wedi bod yn wych hyd yma. Mae cerddoriaeth yn y parc yn ei thrydedd wythnos yn barod, yr wythnos ddiwethaf roedd Thunderbug...

Gwelwch pa staff y cyngor a chyrhaeddodd y brig yn seremoni gwobrau blynyddol

Cafodd llu o staff y cyngor eu cydnabod am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref yr...

Mae Helen ar y brig gyda’i llun o Barc Acton

Llongyfarchiadau i Helen Roberts sydd wedi ennill cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam mis Mehefin. Tynnodd Helen y llun ar ddiwedd prynhawn hir yn y parc gyda’i ffrindiau a’i theulu....

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -