O’r crys cyntaf rydych wedi bod yn berchen arno yn blentyn i’r copi tîm clwb neu genedlaethol diweddaraf, mae cefnogwyr pêl-droed yn caru crysau pêl-droed.   Mae rhai yn cael eu hystyried yn glasuron dyluniad erbyn hyn, eraill ddim.  Ond mae gan y cyfan le yn y gêm a chwedl i’w hadrodd.   Mae Chwedlau’r Crysau yn rhoi cipolwg o hanes y gêm yng Nghymru.. a chyrchfan i bawb o bob man sy’n caru crysau pêl-droed.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae Chwedlau’r Crysau’n adrodd hanes pêl-droed Cymru drwy’r crysau dethol sydd yng Nghasgliad Pêl-droed Cymru a rhai ar fenthyg gan unigolion preifat. Mae’r detholiad yn amlygu stori pêl-droed dynion a merched, ar lefel genedlaethol a lefel clybiau. Wedi’i hamseru i gyd-fynd â’r paratoadau at Gwpan y Byd yn Qatar, mae’r arddangosfa’n cynnwys:

  • Crys a wisgwyd gan Alan Harrington yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 1958.
  • Crys o unig ymddangosiad Cymru hyd yma yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd ym 1958.
  • Crysau Cymru o ymgyrch rhagbrofol 2022.
  • Crys a wisgwyd yn y gêm ryngwladol gyntaf swyddogol i ferched Cymru yn 1993.
  • a chrysau retro o dimau gorau Cymru: Wrecsam, Dinas Caerdydd, Dinas Abertawe a Sir Casnewydd.

Dywedodd Paul Roberts, Aelod Arweiniol Diogelwch Cymunedol, Partneriaethau ac Amgueddfeydd: “Ar ôl aros am 64 mlynedd, mae Cymru wedi cael lle yn nhwrnamaint terfynol Cwpan y Byd i’w chwarae yn ddiweddarach eleni. “Mae’r arddangosfa hon yn cynnig cyfle gwych i gefnogwyr pêl-droed fwynhau gweld eitemau cofiadwy o’n timau rhyngwladol dynion a merched – trwy’r crysau sydd yng Nghasgliad Pêl-droed Cymru.”

Dywedodd Ian Bancroft, Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, a Chadeirydd Grŵp Llywio Amgueddfa Pêl-droed i Gymru  “Mae’r arddangosfa gyffrous hon yn gyntaf o nifer o ddigwyddiadau y bydd Wrecsam – cartref ysbrydol Pêl-droed Cymru yn eu  cynnal i ddathlu pwysigrwydd y gêm yn hanes Cymru a Wrecsam.”

Mae Chwedlau’r Crysau yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau a ysbrydolwyd gan grysau pêl-droed i deuluoedd ac unrhyw oedolyn a hoffai ddylunio eu crys pêl-droed eu hunain.

Mae’r arddangosfa ar agor nawr i’r cyhoedd ac mae mynediad am ddim.

Mae Amgueddfa Wrecsam ar agor o ddydd Llun – dydd Gwener 10am tan 4.30 p.m a dydd Sadwrn 11am tan 3.30 p.m.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH

Twitter: @amgueddfeyddwxm @FootyMuseumWal @wrexhammuseums

Facebook: Amgueddfa Bêl-droed Cymru / Football Museum Wales

Instagram: footballmuseumcymru

#chwedlaucrysau #shirtstorieswxm