Gall siopwyr canol tref nawr fanteisio ar mannau parcio ‘clicio a chasglu’ sydd ar gael ar Stryd Holt (y tu allan i Tŷ Pawb) a’r Stryd Fawr (y tu allan i Farchnad y Cigyddion).

Gallwch ddefnyddio’r mannau sydd ar gael i barcio am ddim 30 munud i godi unrhyw eitemau rydych chi wedi’u harchebu ymlaen llaw gan fasnachwyr yng nghanol y dref.

Mae’r mannau wedi’u lleoli’n gyfleus wrth ymyl ein tair marchnad yng nghanol y dref (gweler yr amseroedd agor isod), felly p’un a ydych chi’n casglu tecawê, yn casglu anrheg neu’n stocio rhai pethau hanfodol, mae’n haws nag erioed i ddod i gefnogi ein masnachwyr lleol!

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru. 

Parcio am ddim ar ôl 11am

Os ydych chi am aros yn y dref yn hirach, peidiwch ag anghofio bod yna barcio am ddim hefyd ym mhob maes parcio canol tref a weithredir gan y Cyngor ar ôl 11am ar wahân i Tŷ Pawb.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Ffordd y Cilgant
  • Neuadd y Dref
  • Y Llyfrgell
  • Stryt y Farchnad

Caru eich marchnadoedd

Dyma’r amseroedd agor cyfredol ar gyfer ein marchnadoedd canol tref:

  • Mae Marchnad y Cigyddion ar agor rhwng 9am-4pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn (9am – 1.30pm ar ddydd Mercher).
  • Ar hyn o bryd, mae’r Farchnad Gyffredinol ar agor rhwng 9am a 4pm dydd Llun i ddydd Sadwrn (ar gau ar ddydd Mercher).
  • Mae marchnad awyr agored wythnosol Wrecsam yn cael ei chynnal bob dydd Llun trwy gydol y flwyddyn ar Sgwâr y Frenhines, rhwng 9am a 4pm.
  • Mae marchnad a neuadd fwyd Tŷ Pawb ar agor rhwng 10am a 4pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn. Bydd rhai masnachwyr y neuadd fwyd ar agor tan 6pm ar gyfer bwyd i fynd.

Mae hwn yn amser pwysig i gefnogi ein busnesau lleol. Ond cofiwch – nid yw’r feirws wedi diflannu ac mae cyn bwysiced ag erioed i aros yn ddiogel wrth i fesurau cyfnod clo barhau i gael eu llacio.

Mae dal yn hanfodol ein bod yn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol, defnyddio’r hylif diheintio dwylo sydd ar gael yn y siopau a’r marchnadoedd ac yn gwisgo mwgwd wyneb oni bai eich bod wedi eich eithrio.

Bydd ein pencampwyr pellter cymdeithasol o gwmpas unwaith eto i’ch cynorthwyo ac i ateb unrhyw ymholiadau.

Mae oddeutu 1 o bob 3 o bobl â Covid heb symptomau a gallent ei basio i eraill heb wybod.

Cadwch bellter o 2m a gwisgwch fasg man fo rhaid.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF