Ar ôl cwblhau cam cyntaf y gwaith yn llwyddiannus ar gylchfan Gresffordd ac ar yr isffyrdd cyfagos, bydd yr ail gyfnod cau yn digwydd ddydd Gwener, 5 Gorffennaf am 8.00pm tan 6.00am ddydd Llun, 8 Gorffennaf 2019, pan fydd y gylchfan ar gau.

Bydd hyn yn cwblhau’r gwaith yn y lleoliad hwn gyda mynediad arferol i’r gylchfan ar gael o ddydd Llun, Gorffennaf 8. Cynghorir modurwyr i ganiatáu amser teithio ychwanegol yn ystod y cyfnod cau gan fod peth tarfu yn anochel ar unrhyw lwybrau amgen.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, yr Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, er bod rhywfaint o anghyfleustra, bydd yr arwyneb newydd yn fantais sylweddol i holl ddefnyddwyr y ffyrdd pan gaiff ei gwblhau’r penwythnos nesaf.

Gallwch ddarllen am y newidiadau i’r gwasanaeth Arriva 1 yma.