Over 60s

Pythefnos gyntaf o weithgareddau AM DDIM ac am y 14 wythnos a ganlyn, byddwch yn gallu cymryd rhan am £3 y sesiwn .

Mae Tîm Wrecsam Egnïol Cyngor Wrecsam wedi cael grant gan Chwaraeon Cymru fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Pwysau Iach Cymru Iach. Bydd y sesiynau i rai 60 oed a hŷn yn galluogi pobl dros 60 oed yng Nghymru i fyw bywydau hirach, gwell a hapusach, gan wella eu lefelau gweithgarwch corfforol, eu hyder, eu cryfder a’u cyd-bwysedd.

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol? Dilynwch y cyfarwyddiadau fel ein bod ni’n gwybod eich bod chi wedi cofrestru ac yn barod i bleidleisio.

Efallai eich bod chi awydd rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu ddychwelyd i weithgaredd rydych chi wedi’i garu yn y gorffennol. Mae rhywbeth at ddant pawb ar draws Wrecsam.

Anfonwch neges e-bost atActive60@wrexham.gov.uk os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno yn y cynllun 60+ Egnïol. Byddwn yn anfon dolen gofrestru atoch wedyn. Gallwch hefyd ymweld â derbynfa unrhyw Safle Canolfan Hamdden Freedom Wrecsam a restrir isod neu Ganolfan Hamdden Plas Madoc.

Dyma rai dyfyniadau gan y rhai sydd eisoes wedi cymryd rhan yn y sesiynau ymarfer corff:
“Rwy’n teimlo bod y dosbarth wedi fy helpu yn gorfforol ac yn feddyliol ac rwyf wedi gwneud ychydig o ffrindiau ar hyd y ffordd. Mae’r hyfforddwr yn ardderchog mae’n gwneud y dosbarth yn bleserus. Mae hi’n gwybod ein galluoedd a’n cyfyngiadau gyda’i hagwedd ofalgar gyfeillgar”

“Mae bod y tu allan i allu cymryd rhan mewn pêl-droed cerdded wedi bod yn wych. Mae’r sesiynau wedi fy helpu i gwrdd ag eraill ac wedi cynyddu fy lefelau ffitrwydd”.

Amserlenni 60+ y Canolfannau Hamdden

CANOLFAN HAMDDEN Y BYD DŴR – 01978 297300 FREEDOM LEISURE

Dydd Llun Ymarfer Cylchol yn y Dŵr 13.30-14.15
Dydd Mawrth Omnia Move 14.45-15.45
Dydd Mercher Campfa 14.30-15.30
Dydd Iau Aerobeg Hawdd 13.15-14.00
Dydd Iau Aerobeg Hawdd 14.15-15.00
Dydd Iau Dosbarthiadau Sbin i Ddechreuwyr 15.00-15.30
Dydd Gwener Campfa 12.30-13.30
Dydd Gwener Tai Chi (symud er lles TMW) 13.30-14.15

STADIWM QUEENSWAY – 01978 355826 FREEDOM LEISURE

Dydd Mawrth Dechrau ar y 1af o Dachwedd Sesiwn ar Feic Trydan ar y trac tu allan 10.00-11.00
Dydd Mercher Campfa – yn cynnwys Campfa NEWYDD awyr agored 14.00-15.00
Dydd Gwener Campfa – yn cynnwys campfa NEWYDD awyr agored 14.00-15.00

CANOLFAN HAMDDEN A GWEITHGAREDDAU GWYN EVANS – 01978 269540 FREEDOM LEISURE

Dydd Llun Ymarfer Cylchol Easyline 9.30-10.15
Dydd Llun Ymarfer Cylchol Easyline 10.15-11.00
Dydd Mawrth Campfa 10.00-11.00
Dydd Mawrth Aerobeg Dŵr 20.15-21.00
Dydd Mercher Aerobeg Dŵr 15.00-16.00
Dydd Mercher Ymarfer Cylchol Easyline 18.15-19.00
Dydd Iau Campfa 11.00-12.00

CANOLFAN HAMDDEN A GWEITHGAREDDAU’R WAUN – 01691 778666 FREEDOM LEISURE

Dydd Llun Aerobeg Dŵr 19.15-20.00
Dydd Mawrth Ioga Egnïol (cynhelir yn Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon) 20.00-21.00
Dydd Mercher Pêl-droed Cerdded 10.00-11.00
Dydd Mercher Campfa 11.00-12.00
Dydd Mercher Ymarfer Cylchol yn y Dŵr 13.45-14.30
Dydd Mercher Zumba 19.00-20.00
Dydd Gwener Campfa 11.00-12.00

CANOLFAN HAMDDEN PLAS MADOC 01978 821600

Dydd Llun Ymarfer Cylchol Easyline 13.00-13.45
Dydd Mawrth Campfa 13.00-14.00
Dydd Mercher Zumba Aur 10.30-11.30
Dydd Mercher Gwersi Nofio 60+ (Yn ystod Tymor Ysgol yn unig) 20.00-20.45
Dydd Iau Ymarfer Cylchol Easyline 13.30-14.15
Dydd Gwener Campfa 11.00-12.00

Mae pob un o’r Canolfannau Hamdden uchod hefyd yn cynnig sesiynau nofio 60+ sy’n RHAD AC AM DDIM – cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden leol am ragor o fanylion am ddyddiau ac amseroedd. Mae chwaraeon raced hefyd wedi’u cynnwys yn y cynnig hwn mewn rhai safleoedd FREEDOM Leisure yn Wrecsam.

*Sylwch bod y cynnig hwn a’r cynllun talu i gael pythefnos AM DDIM ac 14 wythnos am £3 y sesiwn ar gael i gyfranogwyr NEWYDD yn unig. Os wnaethoch chi gymryd rhan yn ein cynnig Cynllun Hamdden Egnïol i rai 60+ y llynedd neu os ydych chi eisoes yn aelod, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

Rydym hefyd yn cynnig:

Sesiwn Pêl-droed Cerdded, Parc y Glowyr, Gresffordd: anfonwch neges e-bost at Active60@wrexham.gov.uk neu ffoniwch Cyngor Cymuned Gresffordd 07747 431607

Dydd Iau (Mis Tachwedd) 16.00-17.00 Pêl-droed Cerdded

Sesiwn Ar-lein ar Zoom i rai 60+: anfonwch neges e-bost at Active60@wrexham.gov.uk

Dydd Mercher 1.00pm-1.40pm Tai Chi (symud er lles TMW)

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol?

PARATOWCH I BLEIDLEISIO