Dim ond ychydig o ddyddiau ar ôl i gael anrheg Nadolig wych o Siop//Shop oriel Tŷ Pawb!

Mae 25% oddi ar lawer o eitemau!

Mae Siop//Shop wrth ymyl prif dderbynfa Tŷ Pawb.

Mae ar agor 10am-5pm, dydd Mercher-dydd Sadwrn.

Bydd Siop//Shop yn trawsnewid yn ‘Gofod Gwneuthurwr’ yn y flwyddyn newydd. Mwy o wybodaeth am hyn i ddod…

Gofynnwn i bob ymwelydd wisgo mwgwd wyneb, defnyddio’r glanweithwyr dwylo o amgylch yr adeilad a pharchu canllawiau pellhau cymdeithasol.