Mae plant ysgol ac athrawon yn paratoi ar gyfer dychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r haf…ac mae un o ysgolion Wrecsam yn chwilio am bennaeth newydd i’w harwain a’u helpu i ddatblygu eu dyfodol.

Ysgol Bodhyfryd yw’r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg hynaf yn Wrecsam ac mae’r Corff Llywodraethu yn awyddus i benodi pennaeth.

“Gyda’n Gilydd” yw arwyddair yr ysgol ac mae’r plant wedi bod yn gweithio gyda’r Llywodraethwyr ar yr ymgyrch recriwtio, ac mae dal amser i ymgeisio…y dyddiad cau yw 11 Medi.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae’r plant hefyd wedi bod yn rhoi eu barn ar yr hyn maent yn dymuno ei gael mewn pennaeth newydd, ac mae’r ysgol wedi bod yn ‘trydar’ yn ystod gwyliau’r haf:

Dywedodd Gwenno ‘rydym angen pennaeth fydd yn gofalu amdanom ac yn ein helpu i ddysgu’.

Dywedodd Hedd ‘rydym angen pennaeth sy’n llawn hwyl a syniadau gwych!’

A dywedodd William wedi trydar ei fod eisiau ‘pennaeth sy’n mwynhau chwaraeon ac sydd hefyd yn dda am drefnu teithiau!’

Mae’n gyfle gwych i’r person cywir ac os credwch mai chi neu rywun rydych yn ei adnabod yw hwnnw/honno, daliwch i ddarllen…

Y person sydd ei angen arnynt

Bydd angen llawer iawn o frwdfrydedd arnoch a bydd gofyn i chi fod yn siaradwr Cymraeg. Byddwch naill ai’n bennaeth profiadol neu’n ymarferydd addysgu eithriadol sydd â chymhwyster CPCP.

Bydd angen i chi fod yn frwdfrydig dros welliant, bydd gennych brofiad o arwain, byddwch yn gallu gweithio’n dda fel aelod o dîm a bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych.

Byddwch yn barod i edrych i’r dyfodol ac ni fyddwch yn ofni rhoi cynnig ar bethau newydd.

Felly, hoffech chi gael cyfle i arwain y tîm bendigedig hwn?

Am drafodaeth anffurfiol, ffoniwch Gadeirydd y Llywodraethwyr, Suzanne Price ar 07970 028550.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch