Efallai eich bod chi eisoes yn gwybod sut beth yw gyrfa ym maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu. Fel sawl swydd, mae wedi creu stereoteip penodol dros amser, ac nid ydynt yn rhai glamoraidd bob amser.

Mae TGCh yn gwneud i chi feddwl am swyddfa boeth, yn syllu ar yr un sgrin cyfrifiadur a gweithio oriau maith, heb lawer o gwmni…ond nid dyma’r achos os fyddwch yn gweithio i ni 🙂

Ein tîm gwych

Mae ein tîm technegol yn cynnig cefnogaeth i dros 2,500 o staff y cyngor – nid cymorth dros y ffôn yn unig yw hyn…mae ein tîm yn teithio i wahanol adeiladau’r cyngor ac yn rhoi cymorth ochr y ddesg i’n gweithwyr.

Mae ein tîm yn cadw rheolaeth ar ein holl dechnoleg fel bod gweithwyr eraill y cyngor yn gallu darparu gwasanaethau pwysig i Wrecsam gyda chyn lleied o ymyrraeth â phosib’.

Allwch chi fod yn rhan o’n tîm?

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cymorth TGCh (Prentis Modern), felly os ydych yn ifanc ac yn awyddus am her, darllenwch ymlaen.

Mae’n brentisiaeth yn 37 awr yr wythnos, gyda graddfa gyflog prentis a byddwch wedi’ch lleoli yn yr Hen Lyfrgell ar Sgwâr y Frenhines.

EISIAU GWYBOD MWY – EDRYCHWCH AR EIN GWEFAN

Rydym yn chwilio am rywun gydag o leiaf pum cymhwyster TGAU (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg), a byddai profiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft Office hefyd yn ddefnyddiol.

Mae’n bwysig deall nad yw hon yn rôl TGCh arferol, mae hon yn swydd sydd wedi’i chanolbwyntio ar gwsmeriaid, gyda llawer o ryngweithio, felly er bod sgiliau TGCh sylfaenol yn bwysig, byddwch angen brwdfrydedd a sgiliau addasu a chyfathrebu ardderchog hefyd.

A pheidiwch â meddwl bod ein prentisiaethau wedi’u lleoli yn yr ystafell ddosbarth yn unig…byddwch yn cael profiadau ymarferol o roi cymorth TGCh – wedi’r cyfan, dyma’r ffordd orau o ddysgu 🙂

Mae’n gyfle i wella eich sgiliau a chael profiad ymarferol gwerthfawr, a chael cyflog wrth wneud hynny 🙂

Byddwch yn cwblhau BTEC lefel 2 a 3 Diploma mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Telathrebu.

Mae ein prentisiaid yn cael eu trin fel ein gweithwyr eraill, gyda chontract cyflogaeth a gwyliau.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Am ragor o wybodaeth am ein prentisiaethau TGCh, cliciwch ar y ddolen isod i weld y swydd-ddisgrifiad llawn.

Os ydych chi’n credu bod gennych y sgiliau sydd eu hangen, y cam nesaf yw ymgeisio – dyma ran gyntaf eich siwrnai gyffrous gyda ni 🙂

Y dyddiad cau yw 12 Rhagfyr.

IE…DWI EISIAU GWELD Y SWYDD!