Wrexham Library

Ydych chi’n ystyried ysgrifennu llythyr at Sion Corn eleni? Pam na wnewch chi ei anfon o Lyfrgell Wrecsam.

Unwaith eto eleni, bydd Llyfrgell Wrecsam yn casglu eich llythyrau Nadolig ac yn eu hanfon at ein hoff ŵr barfog a siriol

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Yn syml, casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell, postiwch eich llythyr at Sion Corn yn y blwch postio Nadoligaidd ac fe fyddwch yn derbyn llythyr yn ôl gan y dyn ei hun!

Mae Siôn Corn wedi addo anfon ei atebion o fewn wythnos, a byddant ar gael i’w casglu o’r arddangosfa Nadolig.

Yn agored i bob plentyn, ifanc a hen.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL