Rydyn ni eto’n gofyn i drigolion fod yn wyliadwrus o bobl ddieithr yn dod at eich drws yn gwerthu pysgod a phethau eraill.

Mae’r pethau hyn yn aml yn cael eu gwerthu gan droseddwyr sy’n smalio bod yn fasnachwyr cyfreithlon ac maen nhw’n aml yn targedu trigolion diamddiffyn ar draws y rhanbarth gyda thactegau gwerthu lle maent yn rhoi pwysau ar bobl i brynu. Maent hyd yn oed yn bygwth ac yn codi ofn ar bobl ac yn gwerthu mathau anhysbys o bysgod wedi’u pecynnu sydd wedi’u cam-labelu, wedi mynd y tu hwnt i’r dyddiad ac yn llawer rhy ddrud, yn aml gan gynnig eu rhoi’n syth yn eich rhewgell.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Dywedodd Rebecca Pomeroy, Arweinydd Bwyd a Ffermio yng Ngwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Wrecsam: “Dylai trigolion ddilyn y tri cham syml hyn:

Os ydych chi’n eu hamau, cadwch nhw allan o’ch tŷ. Peidiwch â gadael i unrhyw un roi pwysau arnoch i agor y drws. Os nad ydych yn agor y drws, maent yn siŵr o adael.

Byddwch yn barod a pheidiwch â bod â chywilydd dweud “NA” i unrhyw un sy’n dod at eich drws yn ddirybudd. Mae gennych hawl dweud wrth rai nad ydych eisiau iddynt fod yno am adael.

Cysylltwch â pherthynas leol, cymydog neu ffrind os ydych chi’n credu bod rhywun yn fasnachwr twyllodrus, ffoniwch 101 neu gysylltu â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 (Cymraeg) neu 03454 040506 (Saesneg).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR