Rydym yn chwilio am weithwyr chwarae i ymuno â’n Tîm Datblygu Chwarae i gydlynu a darparu cynlluniau chwarae cymunedol, mynediad agored i helpu ffurfio amgylchedd chwarae cyfoethog i blant rhwng 5 a 15 mlwydd oed.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cefnogi rhieni a phlant drwy sesiynau chwarae mynediad agored, a fydd yn cael eu cynnal ar draws y fwrdeistref sirol drwy gydol gwyliau’r ysgol (ac eithrio gwyliau’r Nadolig).

I wneud cais bydda angen i chi feddu ar ymrwymiad i ddarparu darpariaeth chwarae o safon a dealltwriaeth o bwysigrwydd chwarae ym mywydau plant. Bydd angen i chi feddu ar gyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cyflogi ar gontract dros dro a bydd cyflog yn pro rata, Cyflog/Graddfa G04 £17,007 hyd at 17,972 (rhwng £9.55 a £9.74 yr awr).

I wneud cais: lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y dudalen we. neu am becyn cais cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Ffôn: 01978 292012, Cyfnewid Testun 18001, neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk