Roman Walker, Ysgol Bryn Alyn
CARDIFF, WALES - AUGUST 30: Roman Walker of Glamorgan(R) celebrates after taking the wicket of Aneurin Donald of Hampshire during the Vitality Blast match between Glamorgan and Hampshire at Sophia Gardens on August 30, 2019 in Cardiff, Wales. (Photo by Harry Trump/Getty Images)

Mae cyn-ddisgybl o ysgol yn Wrecsam, Roman Walker, yn achosi cryn dipyn o gyffro yn y byd criced proffesiynol, wrth iddo dderbyn contract dwy flynedd gan Forgannwg.

Mae Roman, sy’n 19 oed ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Bryn Alyn, wedi bod yn chwarae criced oedolion ers oedd yn 12 oed.

Meddai Michele, ei fam: “Mae Roman yn byw er mwyn criced ac rydym ni wedi treulio llawer o oriau yn mynd i sesiynau hyfforddi a gemau. Roedd y gemau cartref yn ne Cymru ac roedd gemau oddi cartref fel rheol i’r de o Fryste, gydag ambell i daith i ganolbarth Lloegr.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

“Roedd adran ymarfer corff Ysgol Bryn Alyn yn gefnogol iawn o’i amserlen hyfforddi a gemau, a oedd yn bwysig iawn i rywun a oedd yn gobeithio dod yn chwaraewr proffesiynol.”

“Hapus i gefnogi Roman”

Meddai Andy Jones, Pennaeth Cyfadran Iechyd a Lles a chyn-athro dosbarth Roman:  “Mae’n braf iawn gweld cyn-ddisgyblion yn llwyddo yn eu dewis gyrfaoedd. Roeddem bob amser yn hapus iawn i gefnogi Roman ac rydym ni’n dymuno pob llwyddiant iddo ym Morgannwg, gan obeithio y cawn ei groesawu’n ôl i’r ysgol ar ymweliad yn fuan iawn.  Roedd Roman yn fabolgampwr gwych ac, yn ogystal â’i sgiliau criced, roedd ei fedrau pêl-droed hefyd wedi dod â llwyddiant i’r ysgol, yn wir cawsom bedair blynedd heb golli gêm yn Wrecsam a bu i ni gyrraedd rownd derfynol Cymru ddwywaith.”

Dywedodd y cyfarwyddwr criced, Mark Wallace: “Mae Roman yn gricedwr ifanc cyffrous sydd wedi mwynhau tymor cychwynnol gwych gyda’r clwb.

“Rydym wedi gweld yr hyn y gall Roman ei wneud yng Nghwpan Undydd Royal London a’r Vitality Blast, lle y llwyddodd gadw ei ben dan bwysau mewn sefyllfaoedd anodd. Mae ganddo sgiliau trawiadol ac os bydd yn parhau i ddatblygu fel y mae, bydd yn mwynhau gyrfa lwyddiannus yn y gêm.”

Meddai Roman: “Dwi’n falch iawn mod i’n gallu chwarae criced yn broffesiynol i Forgannwg. Mae o wedi golygu llawer o waith caled ac ymroddiad i gyrraedd y pwynt yma, ac os ydw i’n parhau i weithio’n galed pwy a ŵyr beth all ddigwydd.”

“Hoffaf ddiolch i bawb sydd wedi bod wrth fy ochr a’m cefnogi dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf – heb eu cymorth nhw ni fyddaf yma heddiw yn canlyn fy mreuddwydion.”

Daeth gêm gyntaf Roman i Forgannwg yn erbyn Sussex yn y Gwpan Undydd, a bu iddo frwydo’n galed am rediadau a sicrhau’r fuddugoliaeth – ac roedd modd gwylio’r cyfan ar Sky.

Mae Bryan Walker, tad Roman, yn cofio bod i ffwrdd o’r gwaith y diwrnod y cafodd Roman y llythyr gan Gymru. Aeth â’r llythyr efo fo i Ysgol Heulfan a’i ddarllen i’r dosbarth. “Mae’n atgof arbennig iawn.”

Ers hynny mae Roman wedi chwarae i Farchwiail a Sir Wrecsam, Sir Amwythig, Cymru (dan bob grŵp oedran), Academi Morgannwg, Ail Dîm Morgannwg, Lloegr Dan 19 (yn ystod Cwpan y Byd Dan 19) a Thîm Cyntaf Morgannwg.

Mae o wedi chwarae yn India, Seland Newydd, De Affrica, Sbaen, Dubai ac Awstralia. Yn nes at adref, mae o wedi chwarae yn Lords, Gerddi Sophia, Ageas Bowl, Hove a Taunton – yr holl feysydd criced pwysig.

Hoffem ddymuno pob llwyddiant i Roman wrth iddo ddilyn ei yrfa fel chwaraewr proffesiynol.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN