Mae plant o ysgol leol wedi bod yn cael yn agos i waith celf o’r radd flaenaf yn Tŷ Pawb!

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn Wrecsam yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai dan arweiniad artistiaid a ysbrydolwyd gan arddangosfeydd cyfredol Tŷ Pawb: Julie Cope’s Grand Tour: The Story of a Life by Grayson PerryTwist i Fyny Twist i Lawr.

Mae arddangosfa Grayson Perry yn cynnwys dau dapestri enfawr sy’n adrodd hanes lliwgar cymeriad ffuglennol – Julie Cope.

Mae Twist i Fyny Twist i Lawr yn rhedeg ochr yn ochr ag arddangosfa Grayson Perry ac yn dathlu treftadaeth wehyddu Wrecsam yn yr hen ffatri Celanese ar yr ystad ddiwydiannol.

Cydweithio creadigol

Mae’r gweithdai ysgol yn rhan o brosiect Cydweithrediadau Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru sy’n ceisio hyrwyddo ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â celfyddydau.

Mae artist gwahanol yn arwain y gweithdai bob wythnos ac yn cyflwyno technegau creadigol newydd i’r plant. Wythnos yma, cyflwynodd yr artist Amy Caswell y disgyblion i argraffu sgrîn sidan. Cyrhaeddodd y canlyniadau ysblennydd i ben uchaf to enfawr Oriel 2!

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

“Mae cael hyn wrth ein drws mor werthfawr”

Dywedodd Katie Edwards, athrawes yn Ysgol y Santes Fair: “Rydym wedi cael cymaint o hwyl yn bod yn greadigol yn Tŷ Pawb yr wythnos hon. Cyn i’r lle hwn fodoli byddem wedi gorfod teithio’n bell i lefydd fel Lerpwl a Manceinion i weld gwaith gan artistiaid fel Grayson Perry. Mae cael mynediad at hyn yn Wrecsam yn mor werthfawr ac ysbrydoledig i bobl ifanc leol.

“Mae’n lle gwych i blant weithio ynddo. Llachar iawn gyda nenfwd uchel. Mae’r plant wedi cael amser gwych yn dysgu am argraffu sgrîn ar syniadau sidan a gydag ysbrydoliaeth o’r arddangosfeydd.

“Mae’r canlyniadau’n edrych yn wych a hoffwn ddiolch i Amy Caswell, Ellie Ashby (Cydlynydd Dysgu Tŷ Pawb) a’r holl athrawon, staff a gwirfoddolwyr o Tŷ Pawb a helpodd gyda’r sesiwn.”

Gwehyddu stori trwy Wrecsam

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cyng Hugh Jones: “Beth sydd yn wych am yr arddangosfeydd hyn yw’r ffordd y maent wedi llwyddo i wehyddu gwaith celf o’r radd flaenaf gan Grayson Perry hefo hanes tecstilau leol Wrecsam, gan gynnwys gwaith gan staff o’r hen ffatri Celanese, fyfyrwyr coleg a disgyblion ysgol lleol.

“Mae’n gyflawniad gwych ac mae’n rhaid diolch i’r tîm yn Tŷ Pawb am y gwaith enfawr maen nhw wedi’i wneud i wneud hyn yn bosibl.”

Mae Julie Cope’s Grand Tour: The Story of a Life by Grayson PerryTwist i Fyny Twist i Lawr. yn cael eu harddangos yn Nhŷ Pawb tan Ebrill 22.

Dilynwch Dŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb