Anogwyd nifer o grwpiau chwaraeon cymunedol ar draws Wrecsam i gymryd mantais o gronfa a gallu eu helpu gyda’i waith cyn y dyddiad cau am geisiadau.

Mae Chwaraeon Cymru, sy’n cefnogi cyfranogiad i’r chwaraeon trwy Gymru, yn gynnig hyd at £1500 i grwpiau trwy ei Gist Gymunedol.

Mae arian ymhellach ar gael am glybiau sy’n hyrwyddo chwaraeon i ferched, chwaraeon anabl a chynhwysiad cymdeithasol.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Mae ceisiadau am y rownd gyfoes o drawsgronni ar agor hyd at ddydd Mercher, Hydref 10, gyda’r panel yn cyfarfod i drafod ceisiadau ar ddydd Mercher, Hydref 24.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Mae ‘na nifer o grwpiau chwaraeon ac athletau da sy’n gwneud gwaith arbennig yn eu cymunedau.

“Mae Cist Gymunedol yno i helpu’r clybiau hynny gael yr adnoddau ychwanegol maent eu hangen.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

I geisio ar-lein, ewch i wefan Chwaraeon Cymru.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU