Activities

Mae ein Tîm Wrecsam Egnïol wedi rhoi dewis gwych o weithgareddau at ei gilydd ar gyfer plant a phobl ifanc o bob oed yn ystod gwyliau’r haf i’w helpu nhw i aros yn actif.

Gallwch weld beth sydd ar gael yma:

Dyddiau Mawrth – Stadiwm Queensway

Clwb Gymnasteg Olympus

Plant o dan 7 oed rhwng 1pm a 1.45pm

Sesiynau Amlchwaraeon: Yn ôl at chwaraeon

Plant 7+ oed rhwng 4.30pm a 5.15pm

Dyddiau Mercher – Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Sesiynau Amlchwaraeon: Yn ôl at chwaraeon

Plant dan 5 oed – 1pm – 1.45 pm

Plant 5 – 11 oed – 2pm – 3pm

Dyddiau Iau- Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon

Trampolinio

Plant 7+ oed 10am – 1.45am a 11am – 11.45am

Dyddiau Iau – Stadiwm Queensway

Athletau (heblaw 5 Awst)

Plant dan 8 – 2pm – 2.45pm

Dyddiau Gwener – Clwb Gymnasteg Abbey Road

Gymnasteg

Plant 5 – 11 oed 10am – 10.45am

Plant 11 – 16 oed 10am – 11.45am

Ady Jones Taekwondo Wrecsam

Taekwondo

Plant 11 – 16 oed – 10am – 10.45am

Plant 5 – 11 oed – 10am – 10.45am

Arena Amlchwaraeon Plas Madoc

Sgiliau Pêl-droed

Plant 5 – 11 oed – 1pm – 2pm

Sesiynau Amlchwaraeon: Yn ôl at chwaraeon

Plant 5 – 11 oed – 2pm – 3pm

Cynhelir yr holl sesiynau gan ddilyn canllawiau Covid-19 y llywodraeth.
I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu lle anfonwch e-bost at: activewrexham@wrexhamgov.uk

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN