Library Car Park

Bydd gan Faes Parcio Llyfrgell Wrecsam lai o ofodau parcio ar ddydd Sul 21 Tachwedd ar gyfer gwneud gwaith coed.

Y gwaith fydd tocio’r coed ac edrych am unrhyw bren marw a fydd yn cael ei dynnu.

Bydd y gofodau parcio a effeithir yn cael eu nodi’n glir.

Gofynnir i fodurwyr barcio’n ofalus ac yn ystyriol yng nghanol y dref.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL