Os ydych angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol i’ch plentyn ar gyfer mis Medi ymlaen, gallwch wneud cais ar-lein yn awr gan fod y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau wedi cael ei ymestyn tan ddiwedd mis Mai.

Gallwch ond gwneud cais unwaith y bydd lle eich plentyn wedi cael ei gadarnhau gan ein Hadran Dderbyniadau.

Byddwn yn rhoi gwybod a yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus erbyn 30 Mehefin.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Ydi fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol?

Byddwn yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu eu hysgol addas agosaf pan fo’r pellter cerdded yn fwy na 2 filltir i ddisgyblion ysgol gynradd neu 3 milltir i blant ysgol uwchradd. Os ydych yn ansicr os ydych yn gymwys i wneud cais, gallwch ddarllen mwy a gwneud cais ar-lein drwy’r ddolen hon.

Ddim eisiau gwneud cais ar-lein? Dim problem gallwch lawrlwytho’r ffurflen yma.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN