Rydym yn edrych allan am fasnachwyr i’n helpu gyda chynigion allweddol

Dewch i’n digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’ ar 9 Hydref!Bydd y digwyddiad llawn gwybodaeth hwn a gynhelir yn Hwb Menter Wrecsam, yn darparu gwybodaeth am gyfleoedd tendro i fusnesau arbenigol yn ardal Wrecsam.

Byddem wrth ein boddau yn gweithio â chi os ydych yn gweithio yn un o’r meysydd canlynol:

  • Gosod Ystafelloedd Ymolchi / Ystafelloedd Gwlyb
  • Tirlunio Gerddi / Gweithiwr Tir
  • Peiriannydd Gosod Systemau Gwresogi / Plymio
  • Gosodwr Ceginau
  • Paentio ac Addurno

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Bydd cynrychiolwyr o’r Adran Dai a’r Adran Caffael ac o Busnes Cymru ar gael i roi cyngor a chyfarwyddyd ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am weithio gyda’r cyngor.

Bydd disgwyl i’r busnesau gefnogi Adran Dai ac Economi Cyngor Wrecsam.

Anfonwch e-bost at: procurement@wrexham.gov.uk i gadw lle.

9 Hydref 2018

8yb – Cofrestru

8.30yb – Cyflwyniad

8.45yb – Slotiau Cwrdd â’r Prynwr wyneb yn wyneb

10yb – Cyflwyniad Busnes Cymru

Cynhelir yn…

Hwb Menter Wrecsam

11-13 Ffordd Rhosddu

Wrecsam

LL11 1AT

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU