GWYLIWCH: “Mae rhaid iddyn ni wneud toriadau ffyrnig” – Arweinydd

Yr wythnos diwethaf, datganodd Llywodraeth Cymru ei setliad dros dro, sy’n cynnwys trawsgronni i’r Llywodraeth Leol.

O dan y setliad newydd, bydd Wrecsam yn weld gostyngiad o 0.6 y cant mewn buddsoddiad – yn gyfartal i £5miliwn mewn toriadau.

Cliciwch y fideo isod i weld be ddwedodd Arweinydd Cyng. Mark Pritchard, a Prif Weithredwr Ian Bancroft, ynglŷn â’r setliad.