Teaching Assistant Job Children Work

Caru plant? …tic!

Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? …tic!

Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? …tic!

Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod lwcus…

Mae sawl cyfle ar hyn o bryd am fel Cymhorthydd Addysgu yn ysgolion Wrecsam. Felly, os oes gennych y profiad ac eisiau gwneud gwahaniaeth, darllenwch ymlaen.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Mae rhai o’r rolau hyn yn rhoi cefnogaeth gyffredinol i athrawon wrth reoli disgyblion a’r dosbarth, tra bod eraill yn rhoi cefnogaeth un-i-un i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Cewch eich annog i fod â disgwyliadau uchel, ymrwymiad i wella, ac eisiau annog ac ysbrydoli.

Felly ymlaen â chi…ewch i weld! (Pwyswch CHWILIO I weld POB swydd).

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF