Home Schooling

Mae’n wythnos arall o addysgu gartref ac mae pawb yn falch iawn o sut mae rhieni wedi derbyn yr her o ymdopi gydag addysgu gartref.

Mae ein hysgolion yn gwneud gwaith gwych hefyd yn gofalu am blant gweithwyr hanfodol.

Rydym yn dweud “Diolch yn Fawr” wrth bob un ohonoch a pharhewch gyda’r gwaith da.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Cofiwch ofalu am eich lles eich hun hefyd a pheidiwch â phoeni’n ormodol am ddilyn arferion ysgol.  Rydym i gyd eisiau rhieni a phlant hapus pan fydd hyn i gyd drosodd.

Unwaith eto, rydym wedi crynhoi’r hyn sydd ar gael i chi a’ch plant ar-lein os hoffech gael golwg:

Dysgu Digidol!

Cynlluniau gwersi, dechrau sgwrs, gweithgareddau, fideos ac adnoddau eraill i helpu pobl ifanc gael grym yn y byd digidol.   Adnoddau i rieni, gofalwyr ac athrawon.

Gallwch weld y wybodaeth yma.

Addysg Gynnar Wedi’i Hariannu Wrecsam

Mae yna dudalen Facebook newydd wych i helpu ar gyfer cyfeirio i syniadau addysgu gartref.

Dilynwch nhw ar Facebook – Addysg Gynnar o Gartref wedi’i Ariannu gan Wrecsam.

Mae Elsa wedi cynhyrchu llyfr stori i egluro’r Coronafeirws i blant….. Mwy o wybodaeth yma.

Mae gan Wildlife Watch lawer o weithgareddau o wneud eich lliw naturiol eich hun, gwneud eich ysbienddrych eich hun i greu cerddoriaeth gyda natur.   Llawn hwyl hefyd.  Gallwch ddod o hyd iddynt ar y ddolen hon.

Cofiwch am Hwb

Gall pob dysgwr yng Nghymru gael hyd i adnoddau dysgu o bell drwy eu cyfrif Hwb.   Mae’r rhain yn cynnwys: Office 365, Microsoft Education Edition, G Suite, Google Classroom a Just2Easy. Mae’n adnodd gwych felly gwnewch ddefnydd llawn ohono.

Gallwch ddysgu mwy yma.

Cael “noson i mewn” arall

Gan fod yr orielau yn Tŷ Pawb wedi cau dros dro, byddant yn darparu rhaglen amgen am y tro – ‘Celf yn y Cartref Tŷ Pawb’.

Bydd agweddau o’n rhaglen arddangos ar gael ar-lein, ac yn gweithio gydag artistiaid i greu prosiectau i chi gymryd rhan gartref.   Maent eisiau helpu cynulleidfaoedd deimlo’r cysylltiad gyda ni a’i gilydd, mewn ffordd gelfyddydol.

Maent hefyd yn edrych ymlaen at ddangos eich holl allbynnau creadigol fel rhan o arddangosfa agored yn Tŷ Pawb, yn ddiweddarach eleni.

Maent yn ffrydio’n Fyw ar nos Wener, gigiau hefyd o 7.30pm

Gwiriwch drwy ddilyn y ddolen hon.

Amser cwis

Beth am gymryd rhan yn y cwisiau gwybodaeth gyffredinol hyn i deuluoedd?

Cwis1 – Gwybodaeth Gyffredinol

Cwis 2 – Gwybodaeth Gyffredinol

Cwis 3 – Fflagiau’r Byd

Ac yn olaf ….. 

Mae yna wers Gymraeg ddyddiol am 10 munud i ddysgwyr am 3pm yn cael eu darlledu drwy Facebook.   Gwych i bob oedran! Dewch i gael golwg yma

Rydym eisoes wedi rhoi llawer o wybodaeth ar beth gallwch ei wneud i gefnogi addysgu gartref a gallwch wirio’r cyfan yn yr erthyglau isod:

Children at home? These online resources might help

Week 2 of Home-schooling? This may help…..

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19