Parcio Am Ddim

Mae parcio am ddim ym mhob maes parcio’r cyngor yng nghanol y dref tan ddiwedd Medi er ein bod yn gofyn i ymwelwyr sylwi ar y terfynau amser mewn grym i sicrhau nad yw meysydd parcio poblogaidd yn parhau’n llawn drwy’r dydd.

Meysydd parcio sydd am ddim yw:

  • Ffordd y Cilgant
  • Neuadd y Dref
  • Y Llyfrgell
  • Stryt y Farchnad
  • Tŷ Pawb

Gallwch weld ein hamserau agor a sut i gyrraedd yno yma:

http://old.wrexham.gov.uk/welsh/travel/car_parks_w/town_centre_carparks.htm

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng Mark Pritchard, “Rydym wedi penderfynu cadw’r meysydd parcio am ddim yng nghanol y dref er mwyn cefnogi’r amrywiaeth eang o fasnachwyr annibynnol a leolir yma.”

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd: “Mae gan Wrecsam fasnachwyr annibynnol ardderchog sy’n haeddu’r gefnogaeth gan bobl yn Wrecsam i’w helpu i symud ymlaen yn dilyn y cyfnod clo caeth. Maent wedi mynd i lawer o drafferth i sicrhau eu bod yn gallu agor yn ddiogel ac rydym hefyd wedi cefnogi’r gwaith hwnnw gydag arwyddion canol y dref, system unffordd ar Stryt y Banc a wardeniaid cadw pellter cymdeithasol. Manteisiwch ar y parcio am ddim a gynigir i ddangos eich cefnogaeth i’n masnachwyr os gwelwch yn dda.”

Gallwch ddarllen mwy am ganol y dref yn ailagor ar gyfer busnes yma:

Wrecsam ar agor am fusnes gyda phwyslais ar eich diogelwch

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN