Gyda rhagolygon eira a thywydd oer ar gyfer heddiw, gallwch weld y wybodaeth ddiweddaraf am bethau sydd o bwys i ch ymai:

Casgliadau Biniau

Rydym yn falch i ddeud byddem yn ceisio i gasglu casgliadau bin wedi eu golli yn Glyn Ceiriog a Llanarmon ar dydd Iau, Mawrth 8. Rhowch pobpeth allan erbyn 7.30yb.

Cofiwch, gallwch gofrestru i dderbyn hysbysiadau e-bost am gasgliadau biniau. Byddwch hefyd yn derbyn gwybodaeth am newidiadau i’ch casgliadau drwy’r gwasanaeth hwn.

COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Cau Ysgolion

Efallai y bydd ysgolion yn cau oherwydd tywydd gwael. Fe allant benderfynu bod yr ardal yn beryglus i blant neu efallai na allant gael digon o staff i’w weithredu’n ddiogel.
Bydd yr holl ysgolion sydd ynghau yn cael eu cynnwys yma

Byddai’n werth cael golwg ar wefan eich ysgol hefyd gan fod eu cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth bellach.

Graeanu

Gallwch weld ein llwybrau graeanu
Dilynwch #wxmgrit ar gyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â graeanu.

Gallwch wybod sut i baratoi ar gyfer tywydd gwael

Peidiwch byth â  methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU