Top 10

A wnaethoch chi ddarllen ein 10 prif stori yn 2017?

Mae adeg honno’r flwyddyn wedi cyrraedd eto, pan mae blogiau, papurau newydd a chylchgronau yn llawn ‘rhestrau o erthyglau’ sy’n edrych yn ôl ar y flwyddyn.

Wel, nid ydym ni uwchben hynny i gyd. Felly dyma restr gyflym o rhai o’n hoff erthyglau o 2017.

Os nad oeddech wedi cael cip ohonynt y tro cyntaf, cymerwch sbec. Maent yn dal yn werth eu darllen…

1. Defnyddiwch y tric taclus hwn i gael eich hoff gylchgronau am ddim

Os byddwch yn prynu cylchgronau yn rheolaidd, gallech wario ffortiwn fach. Ond y ffaith yw, mae’n bosib i’w gael am ddim.

via GIPHY

2. Y ‘man diogel’ a helpodd dros 300 o bobl nos Sadwrn ddiwethaf… a pham bod arnoch chi angen gwybod amdano

Rydym ni’n gobeithio na fydd arnoch chi angen ei ddefnyddio ond, os ydi’ch noson allan yn mynd o chwith, mae yna le y gallwch chi fynd iddo i gael help.

3. Gwyliwch fod yr adeiladau yn dod i lawr wrth i waith gwella ddechrau ar ystad cyngor…

Mae tai amhoblogaidd ar ystâd cyngor lleol wedi’u dymchwel fel rhan o brosiect moderneiddio sylweddol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

4. Chwalu 5 myth am gynghorau…

Gyda gwasanaethau cyhoeddus dydi hi ddim bob amser yn hawdd gwybod pwy sy’n gyfrifol am be’.

Sy’n golygu fod pobl weithiau’n meddwl fod eu cyngor yn gyfrifol am bethau does ganddyn nhw ddim rheolaeth o gwbl drostyn nhw.

5. Mwy na 100,000 o ymwelwyr yn dod i ganol y dref yn yr haf

Daeth mwy na 100,000 o ymwelwyr i ganol y dref yn ystod wythnos ym mis Awst, gan gyrraedd yr uchafbwynt yn ystod gwyliau haf yr ysgolion.

6. Seibiant i Rachel

Dim cyflog, dim tâl salwch, dim gwyliau blynyddol – os ydych yn ofalwr byddwch yn gwybod sut beth yw hyn!

Ond yn Wrecsam mae enghraifft brin o feddwl yn greadigol ac arferion ymarferol yn newid bywydau Rachel Harry, ei merch Freya a mam Rachel, Karan.

7. Byddwch yn berchennog ar ddarn bach o hanes Wrecsam – Ci Acton

Mae cyfle i chi ferchen ar eich darn bach o hanes Wrecsam eich hun ar ffurf y Ci Acton sydd wedi ei greu yn defnyddio technoleg newydd 3D diolch i beirianwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

8. Beth sy’n dod â £330,000 i Wrecsam bob blwyddyn?

Mae’n bosibl y byddwch yn synnu o wybod mai hwn yw un o’r digwyddiadau cerddoriaeth rhyngwladol mwyaf yn Ewrop – FOCUS Wales ac mae’n digwydd yma yn Wrecsam bob mis Mai.

via GIPHY

9. Pobl ifanc – “gallwch chi wneud gwahaniaeth”

Ydych chi rhwng 11 a 25 oed?

Ydych chi’n teimlo y gellid gwneud mwy i sicrhau fod pobl yn cymryd eu barn o ddifrif a bod pobl ifanc yn cael eu cynrychioli?

10. Oes arnoch chi eisiau cychwyn busnes yn Wrecsam? Hoffech chi gymorth am ddim?

Gall entrepreneuriaid sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes yn Wrecsam fanteisio ar lawer o gymorth yn rhad ac am ddim.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU