Disgyblion ysgolion uwchradd Wrecsam yn dathlu eu canlyniadau TGAU.

Mae disgyblion TGAU ar draws Wrecsam yn dathlu heddiw yn dilyn eu llwyddiant yn eu harholiadau. Gwelwyd cynnydd yn y canran o ddisgyblion ar draws y Fwrdeistref yn...
video

Eich siop un stop os ydych dan 25…

Beth ydi’r Siop INFO? Eich siop un stop os ydych dan 25... Mae'r Siop INFO yn siop wybodaeth am ddim a chyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25...

Ein treftadaeth gyfoethog – cipolwg!

Ydych chi wedi bod yn chwilio am lun buddugol o amgylch Wrecsam yn y gobaith y byddwch yn cipio'r wobr o £50? Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth Europe Direct yn...

Newyddion dda – gynnydd mewn graddau A* ac A at Lefel A

Mae disgyblion Wrecsam yn dathlu heddiw wrth gael eu canlyniadau Lefel A. Mae gan ddisgyblion yn nosbarthiadau’r  chweched ar draws Wrecsam ddigon i'w ddathlu, gyda chanlyniadau'n debyg i...

Wrecsam Agored yn dychwelyd – peidiwch â cholli allan!

NODYN: Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau bellach wedi'i ymestyn i Fedi 23. Mae un o ddigwyddiadau mwyaf yng nghalendr celfyddydau Wrecsam ar y gweill. Ac mae galw ar...
School uniform

Chwilio am y Grant Gwisg Ysgol?

Mae Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru wedi’i ailenwi a’i enw nawr yw’r Grant Datblygu Disgyblion. Am y tro cyntaf, bydd dysgwyr yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7,...
Sharon McIntyrevideo

Ydi eich plant yn mynd i’r ysgol uwchradd ym mis Medi?

Fel rhiant, mae’n siŵr y byddwch yn pryderu pan fydd eich plant yn symud o’u hysgol gynradd i ysgol uwchradd. Ond, mae digonedd o gymorth ar gael os...

Arddangosfa celf Sipsiwn, Roma a Theithwyr ar y gweill

Mae dirgelwch, camddealltwriaeth a gwybodaeth anghywir ynghylch cymunedau’r Sipsiwn, Roma a Theithwyr (SRT). Nid yw’n hysbys bod gan y tri grŵp ethnig gwahanol hyn, draddodiadau a ffyrdd gwahanol...

Gwaith yng nghanol y dref – diweddariad ar gynnydd

Os ydych chi wedi bod drwy ganol y dref yn ddiweddar –yn enwedig hyd at gornel Stryt yr Hôb a Stryt y Frenhines - mae’n debyg eich...

Cynlluniau ar gyfer darpariaeth gerddoriaeth newydd ar gyfer ysgolion

Yn ddilyn ein ymgynghoriad Penderfyniadau Anodd yn ystod y gaeaf y blwyddyn diwethaf, penderfynwyd y cyngor i ddod i ben ein gwasanaeth cerddoriaeth, a’i rhedwyd gan yr...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
7.2 ° C
7.2 °
7.2 °
97%
0.9kmh
100%
Fri
8 °
Sat
2 °
Sun
2 °
Mon
0 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -